Maranatha Media - Bulgaria

Адвентната история

...В групата на Адвентната история влизат творби като "Свидетелството на духовните ни предци за Божеството", "Премахване на стълба", "Поуки от църковната организация", "Истинският Среднощен вик" и "Движението на седмия месец, караитския календар..."

   А именно: Че централен стълб на адвентната вяра е кулминацията на пророчеството за 2300 г. до 22. 10. 1844 г. За да дойде Среднощният вик разгласяван от хиляди. И до днес от всички религиозни движения от дните на апостолите не е имало по-изчистено от човешки несъвършенства и сатанински коварства, както движението от есента на 1844 г.

   От тогава въвеждането на Караитският календар спомогна за подреждането на пъзела, а именно неразбирането за липса на нулева година в прехода от времето пр. Хр. и сл. Хр.

   Това че караитите са прави е ясно от Левит 23-та глава (която изисква ечемикът да е зрял при пасхата на 14-я ден от първия месец, който в Ерусалим е цял месец по-късно от времето когато равините пазят пасха без да отдадат внимание на това Божия изискване.Така цялото милъристко движение преминало от равинския метод на равноденствие към караитския метод на ечемика.

   Именно това разкритие за правилното време довело до Среднощния вик на 1844 г.

   Думата "караит" означава: "една точка в закона". Обвинявайки равините, че са се съобразили с обичаите на езичниците....