Пътят на Агапе

Презентации: 6 • Говорител: Ейдриън Ибънс
Представено: Юли 21, 2017 - Юли 27, 2017

1. Любовта на Единородния покажи видео ▼скрий видео ▲

Вдъхновяващата вяра в единородния Син на Бога, преживявана, изпитвана и споделяна в живота на един служител на Църквата на адвентистите от Седмия Ден. Навлизане във възвишената опитност на Енох.

Представено: Юли 21, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс

2. Фарисеят и бирникът, Филаделфия и Лаодикия покажи видео ▼скрий видео ▲

Фарисеят и бирникът са две класи хора, които съществуват и днес. Дистанцирайки се от лъжеученията на нашето време, мнозина смятат, че за тях е по-добре да се възприемат като част от църквата на Филаделфийския период. По този начин обаче, те сами решават да се лишат от благословенията обещани на Лаодикия - най-висшата любов - Агапе.

Представено: Юли 22, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс

3. Постоянният кръст на Агапе покажи видео ▼скрий видео ▲

Шестте часа страдание на кръста са видимата проява на един 6000 годишен кръст, който има неограниченият капацитет да преобразява и най-падналите грешници.

Представено: Юли 22, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс

4. Как Агапе убива? покажи видео ▼скрий видео ▲

В светлината на Божията любов, разкрита във факта от Йоан 3:16, на нас ни се предоставя различна перспектива за Божията съдебна процедура. Наистина ли смятаме, че Този, Който даде скъпия Си Син за нас, може да прояви качества на убиец? Нека посрещнем това предизвикателство с истината за характера на Отец, така както е разкрита в Неговото Слово.

Представено: Юли 22, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс

5. Божественият модел на Агапе покажи видео ▼скрий видео ▲

Божественият модел на отношенията на Отец и Сина разкриват принципите за благословението на нашите семейства, които възстановяват хармонията в много отношения, които са били отчайващо объркани досега.

Представено: Юли 23, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс

6. Пълната събота на Агапе покажи видео ▼скрий видео ▲

Истинското оправдание чрез вяра ни представя съботата като принцип на запечатването с Христовия Дух. Този принцип е разглеждан обстойно в проповедите на А. Т. Джоунс от 1893 г., които са самата кулминация на тази вест. Когато в началото, Бог и Неговият Син сътворявали нашия свят, Те пожелали Тяхната почивка и наслада да стане и наша. Това ни се предлага в определеното време на всяка събота и ние го получаваме, когато имаме вярата на Исус, която Той има към обещанията на Своя Баща. Но дали принципът на съботата се ограничава само до седмия ден на седмицата? В началото на Левит 23-та глава съботата е глава на всички определени времена. За какво са определени тези времена ако не за изливането на още от Христовия Дух в сърцата ни? Въпросът е дали искаме още Агапе в живота си.

Представено: Юли 23, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс