За любовта ми към Сина на Бога

Песен на Песните 5:8 Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако намерите любимия ми, какво да му кажете? — че съм ранена от любов. 9 Какво повече е твоят любим от друг любим, о, най-прекрасна между жените? Какво повече е твоят любим от друг любим, че ни заклеваш така?

Представено: Септ 05, 2014
Говорител: Тина Мари Симон