Maranatha Media - Bulgaria

Царството на завета наближи

Христос заявил, че последният белег преди второто пришествие щял бъде проповядването на благовестието на ЦАРСТВОТО (Мат. 24:14). Това вечно евангелие е било възпирано в продължение на много години, но нашият небесен Баща не желае да бъдем завинаги лишени от светлината на вечния завет, който Той сключил със Сина Си във вечността (Пс. 2:7,8). Представянето на вечния завет като оригиналната рамка на Тройната Ангелска Вест разкрива тайната за състоянието ни като народ на остатъка и създава предпоставка за прочистване на пътя за финалното съживително дело предсказано в Откр. 18:1-4.

Говорител: Деян Делчев