Maranatha Media - Bulgaria

Размисли върху Данаил 11-та глава

Божественият модел на отношенията на Отец и Сина разкрива хармонията на повтарящата се история. Как трябва да разбираме Данаил 11-та глава и какво още трябва да очакваме да се случи?

Представено: Авг 08, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс