Евангелието в сътворението

Записът за сътворението в Битие 1-ва глава съдържа красивата история на спасителния план. Борбата между доброто и злото, и светлината и тъмнината е борба за разкриване на Божия характер, което от своя страна разкрива  и характера на Сатана. Родилните мъки на Христос често са завършвали с аборт, но в настоящото време Той най-накрая ще има народ в пълния ръст на Христовата пълнота. Той кани всички да станат част от този народ, но за съжаление истински откликналите ще бъдат само 144 000.

Представено: Яну 31, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс