Свали книгата
автор: Ейдриън Ибънс
Публикувана: Апр 07, 2017
Написана: Дек 01, 2016
Сваляния: 404

Други езици

Čeština English Français Deutsch Српски Español

Защо Исус казал на Петър да прибере меча си, но на Левитите казал да минат през лагера и да заколят онези, които отказвали да се покаят?

Изх. 32:26-28 И Мойсей застана при входа на стана и каза: Който е откъм ГОСПОДА, нека дойде при мен! И всичките Левиеви синове се събраха при него. 27 И той им каза: Така говори ГОСПОД, Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, минете напред и назад, от врата на врата през стана, и убийте всеки брата си, и всеки другаря си и всеки съседа си! 28 И Левиевите синове направиха според думата на Мойсей и в този ден паднаха около три хиляди мъже от народа.

И какво правите с коментари като тези?

Онези които се включиха в това дело на заколение, колкото и болезнено да бе то, трябваше сега да осъзнаят, че изпълняваха тържествено наказание от Бога върху братята си; и за изпълнението на това болезнено дело, което бе в противоречие със собствените им чувства, Бог щеше да им предостави благословението си. Духът на пророчеството – том 1 – с. 252

Как хармонизираме тези неща?

Тайната на кръста обяснява всички други тайни. В светлината, струяща от Голгота, Божиите качества, които са ни изпълвали със страх и благоговение, изглеждат красиви и привлекателни. Виждат се милост, нежност и бащинска любов, смесени със святост, справедливост и мощ. Чрез славата на Божия престол, велик и превъзвишен, ние виждаме характера Му в милостивите откровения и разбираме, както никога преди това, значението на скъпото име „Татко наш“. Великата борба – с. 652, Параграф 1 / бълг. гл. 40 –Избавлението на Божия народ - Параграф 43

Проучвайки кръста, виждаме, че служението на смъртта действително е славно и въвежда уповаващите на Божиите обещания в Неговата правда.