Свали книгата
автор: Ейдриън Ибънс
Публикувана: Юли 11, 2018
Написана: Март 06, 2018
Сваляния: 190

Ако подходите към Божия закон без евангелието, естествените ви възприятия за справедливост ще ви убият. Заинтригувани ли сте? Продължете да четете.

Те повтаряха двете велики максими, че законът е копие на Божественото съвършенство и че човек, необичащ закона, не може да обича евангелието, защото той, както и евангелието, са отражение на истинския характер на Бога. {Великата борба, с. 465, Гл. 27 – Параграф 11}

Любовта, почитта и съвършенството разкрити в евангелието са едно откровение за човека на Божия характер. Справедливостта, добротата и благосклонността, които са се виждат в характера на Христос трябва да бъдат повторени в живота на онези, които приемат привилегиите на евангелието. Чрез едно изучаване на словото, трябва да Го видим такъв какъвто е, и, очаровани от гледката на Неговото божествено съвършенство, да израснем в същия образ. Трябва да разберем, че евангелието разкрива напълно славата [характера] на Господ. То е огледалото което разкрива Божия характер на обърнатата душа. Подобието на Бога се разкрива в съвършения характер на Неговия Син, за да можем да разберем какво означава да бъдем направени по подобие на Божия образ, и в какво можем да се превърнем, ако, чрез постоянно гледане, позволим на себе си да бъдем променени от „слава в слава.“ {Знамения на времето, 24-ти февруари, 1909, Пар. 3}