Чудото на кръста

Публикувана Дек 04, 2018 от Ейдриън Ибънс в Бюлетини Намерени: 109
 
   
 

Чудото на кръста


Скъпи абонат на Медия Мараната

Краят на 2018 г. бързо наближава и само каква година бе тя в напредващия марш на истината, каквато е в Исус Христос! При последното ми пътуване към дома от Банкок тази година аз си припомнях за много преживявания и за всичките семена засети в сърцата на мъже и жени по света. 

Като за начало, ето няколко числа:
- 126 часа полети, посещавайки 12 страни
- над 160 срещи в тези локации.
- много кръщения,нашият Баща знае кои са те.
- стотици хора благословени от чуването на думите - ти си мое възлюбено дете, в което благоволя.
- стотици споделени книги и свободно раздадени от зарадвани с любов сърца.
- написани и преведени много нови книги. Не знам точната им бройка.  

Благодаря на нашия Господ Исус, че ни дарява способността да носим тази най-скъпоценна вест до различни части на света. Само преди пет години и половина, едва ставах от леглото и се чувствах много болен. Здравето ми продължава да се подобрява всяка година и всичко което мога да кажа е: Слава на Бога! и благодаря на всички вас, които се молихте, насърчавахте и подкрепяхте това дело. 

Беше такова благословение да работя с някои от вас в една атмосфера на радост, свободна дискусия, отвореност за учене и молитва, и дисциплинирано изследване на Писанията и Духът на пророчеството. 

През февруари тази година презентацията "Умилостивението и изискванията на справедливостта" промени цялата ни парадигма. През 2018 г. започнахме да осъзнаваме какви са изводите от това, че Отец е точно като Исус. Това означава, че Той не би могъл да бъде автор на смъртта и така присъдата за греха не би могла да бъде онова, на което са били учени повечето от нас от християнството. 

Всеки напредък в разбирането идва с голяма съпротива на плътта, както отвътре, така и от външни елементи. Силата да продължим напред в този марш се намира в думите на Исус "Ако ти [Филип] си видял мен, видял си Отец." "Аз те прославих на земята" и "този, който е най-малък в царството, е по-голям от Йоан Кръстител." 

Осъзнаването, че смъртта като последица от греха е една идея, чийто произход е Сатана, накара много от нас да проумеем, че неволно сме се кланяли на един изобретен от Сатана  бог. Възпитан съм с идеята, че Божието чудно дело е да умъртви милиарди хора в "праведния Си гняв" и по този начин принуждава цялата Си вселена с едно жилещо напомняне срещу всеки, който би дръзнал да постави под въпрос Неговото управление, поставяйки така гръбнак от груба стомана в трона Си.

"Всеки грях трябва да си получи наказанието, настояваше Сатана; и ако Бог опрости наказанието за греха, Той не би бил Бог на истината и справедливостта." Копнежът на вековете, с. 761, Гл. 79, Параграф 17

"Осъдителната сила на Сатана щеше да го доведе до учредяването на една теория за справедливостта, която е несъвместима с милостта. Той твърди, че служи като гласа и силата на Бога, твърди, че решенията му са справедливи, чисти и без недостатък. Така той заема позицията си върху съдебния престол и заявява, че съветите му са непогрешими. Ето тук влиза неговата безмилостна справедливост, която е фалшификат на справедливостта и е омразна на Бога."  {Триумфиращият Христос, с. 11, Параграф 4}

Вярно е, че Сатана ще бъде съден за греховните си действия, но каква е присъдата, която  ще получи?

"Сатана ще бъде съден чрез собствената си идея за справедливост. Неговият довод бе, че всеки грях трябва да срещне наказанието си. Ако Бог опростеше това наказание, казваше той, Той нямаше да бъде Бог на истината и справедливостта. Сатана ще се срещне с присъдата, която той казваше, че Бог трябвало да упражни." Издания на ръкописи, том 12, с. 413, Параграф 1   

Ако Сатана ще бъде съден и осъден, чрез собствената си идея за справедливост, тогава кой е този, който докарва този съд?

Сега стигаме до поантата на мисълта за тази година

Йоан 5:22  Защото Отец не съди никого, но е поверил целия съд на Сина:

Йоан 8:15  Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.

Йоан 8:9  А те, като чуха това, бивайки убедени от собствената си съвест, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите; и Иисус остана сам и жената, която стоеше по средата.

Историята за жената хваната в прелюбодейство ни дава картината за съда. Хората и падналите ангели сами ще се осъдят на смърт в светлината на истинския Божи характер. Бог няма да изговори нито една дума на осъждане, а камо пък ли да убие някого.

"Когато Святият на трона бавно прелистваше страниците на Регистъра, и очите Му за момент се спираха върху индивидите, погледът Му сякаш гореше в самите им души, и в същия момент, всяка дума и всяко действие на живота им минаваше пред умовете им така ясно сякаш се изреждаше пред погледа им с огнени букви. Обзе ги трепет, и лицата им пребледняха. Първата им поява, когато бяха около трона беше безгрижно безразлична. Но само как се промени изгледът им сега! Чувството на сигурност си беше отишло, а на негово място имаше неописуем ужас. Страх обхвана всяка душа да не би да се намери всред онези, които са недостатъчни. Всяко око е приковано в лицето на Онзи на трона; и когато неговият тържествен изследващ поглед минава над тази група, сърцата започват да треперят, защото те се само-осъждат без нито една дума да е била изговорена. С мъка на душата всеки обявява собствената си вина, и с ужасна ослепителност вижда, че грешейки е захвърлил скъпоценното благодеяние на вечния живот." Важни лични свидетелства 043, с. 3 

Това осъзнаване, че Бог не използва сила, за да отнеме живот, подсилено от схващането, че Божията справедливост никога не е изисквала смърт, и то защото Той не съди, за да осъди, но само, за да спаси, ни даде измерения на кръста, които спират дъха и са отвъд възможностите за пълно проумяване. 

Страданията на Отец и Сина при осъзнаването на тяхната чувствителност и нежност към човека и тяхната скръб в страданието и смъртта на всеки мъж, жена и дете - родени или неродени, просто стана прекалено ярко, за да се улови. И така ние четем: 

Цялото небе страдаше с Христовата агония; но това страдание не започна, нито свърши с Неговото явяване в човешки образ. За нашите притъпени сетива кръстът е разкриване на онази болка, която още от начало грехът причини на Божието сърце. Всяко отклонение от правото, всяко жестоко дело, всяка несполука на човечеството да достигне Неговия идеал Му причинява скръб. Когато над Израил идваха бедствия, които бяха само сигурните последствия на отклонението им от Бога - покорени от неприятелите им, жестокости и смърт - “Неговата душа се смили за окаянието на Израиля”. “Във всичките им скърби Той скърбеше;... дигна ги и носи ги през всичките древни дни” (Съд. 10:16; Исая 63:9).

     Неговият Дух "ходатайства за нас със стенания, които не могат да бъдат изговорени." Понеже "цялото творение стене и заедно се мъчи в родилни болки" (Римляни 8:26, 22), сърцето на безкрайния Баща е наранено от състрадание. Нашият свят е една огромна болница, сцена на мизерия, за която не смеем дори да помислим. Ако осъзнаехме това така както е, бремето би било прекалено ужасно. Но Бог усеща всичко това. За да унищожи греха и неговите резултати Той даде Своя най-Любим, и постави в нашата власт, чрез сътрудничество с Него, да прекратим тази сцена на мизерия. "Това евангелие на царството ще се проповядва по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят." Матей 24:14. {Възпитание с. 263, Гл. 31, Параграф 4, 5

Това страдание може само да започне да се осъзнава, когато проумеем, че Бог не отнема живот. Нечестивостта на човешката душа е тази, която се опитва да скрие убийствената си природа в лоното на Христос и да Му се покланя като на отмъстител за накърненото Му величие и върховенство, за да може така Той докара ред и святост в творението Си, чрез кръвопролитие, насилие и мъчителна смърт за Неговите хулители. 

Докато човек вярва, че Бог отнема насилствено човешки живот, очите му са затворени за реалностите на Христовите страдания, чрез страданието и агонията на Неговото творение. 

Приемането на тази истина изисква също една душа, която осъзнава, че е изключително егоистична и заспала за страданията на Христос (подобно на десетте девици) в Неговия много-хилядолетен кръст. Осмелете се да помислите за това? За един ден

са абортирани 115 000 бебета
3000 души извършват самоубийство
3500 души умират в катастрофа
10 000 умират заради болести свързани с пушенето
5000 умират от болести свързани с алкохол
137 жени са убивани в собствените си домове от партньор или семеен член.
 Без да споменаваме смъртта при войните, наркотици или от 2 до 4 милиона деца обвързани със сексуалното робство. 

И когато помислим за ужаса, който всяко клето дете трябва да преживее в ръцете на нечестиви мъже, ни се напомня за това, което Христос усеща във връзка с тези нечестиви мъже.

Всеки грях, всяко неправедно действие, всяко престъпване на Божия закон, говори с хилядократно повече сила на извършителя отколкото на страдащия. Всяка наложена злоупотреба върху моралното ни естество в този живот се усеща, не само за известно време, но за вечността. Макар че Бог може да прости на грешника, вечността няма да поправи тази доброволна загуба поддържана в този живот. {Този ден с Бога, с. 350, Параграф 2}

Моят апел към теб мой братко и моя сестро, е винаги да държите пред себе си кръста. Когато мислим за страданията на Христос всеки ден, това ни събужда за реалността, че животът ни не е наша собственост - купени сме с цена и О, КАКВА ЦЕНА Е ТОВА! Страданията на Христос всеки ден викат към нас - ще продължаваш ли да се валяш в греховния си егоизъм? Ще злоупотребяваш ли със своето семейство и със своите приятели? Ще съдиш ли и ще осъждаш ли другите, за които Христос е страдал и които Той обича толкова много - никога повече не искай да ги нараниш или убиеш. 

Братя, навсякъде се издигат гласове - "ПОДГОТВЕТЕ СЕ! краят дойде", но почти никой от тях не познава начина за ПОДГОТОВКА! Докато не познаваме характера на нашия Баща, не можем да се подготвим. Използването на страха като мотиватор за подготвяне на хората, когато всъщност не знаете как да се подготвите, е просто нещо жестоко. Това е само едно слово към мъдрия, а не към подигравача, който казва, че няма не-насилствен Бог.  

Братко мой, сестро моя, ние сме на върха на едно могъщо откровение за любовта и благодатта на Бога - не само в мисълта, но много повече - изявено в нашата плът. Лично сте поканени да участвате в тази най-скъпоценна вест. Ако това е ново за вас, тогава може да започнете оттук.

http://fatheroflove-bulgaria.com/book/all

Може също да гледате Поредица за Деня на Умилостивението 2018 г.

Може да слушате последните вести тук - Malmesbury 2018 (засега само на английски)

Някои от нас са участвали в това пътуване в продължение на няколко години. Има много неща за научаване и много за поставяне на местата им. Онези, които отхвърлиха вестите за Идентичностните войни, не можаха да пристъпят към вестите относно Божествения модел. Така, без Божествения модел те не могат да отключат вестите за завета и да проумеят истините за любящия характер на нашия Баща и Неговия Син. Все още има време да се стъпи на тази солидна платформа. Ковчегът бе построен и в обзавеждането му има подредено злато и сребро, но мед и желязо не се намират там. 

През 2019 г. ние ще измерим по-внимателно храма и ще оставим двора за езичниците, и те действително ще стъпчат тези перли с нозете си. Блажени са онези, които издържат до края, защото ще бъдат спасени. 

Благодат и мир на вас
Едриън Ибънс
Медия Мараната


Нов проект за книги

1. Кръстопът или пътят на кръста
Събитията в тази година направиха необходимо написването на книга за Кръста през очилата на истинската справедливост и умилостивението основано на отношение. Истинският кръст на Христос ще разкрие всички тайни на Писанието, които не сме разбирали, и особено това, че нашият Баща никога не е искал жертва и принос. В тази книга се опитваме да направим жертвата и приносът да престанат в сърцата на мъже и жени, така че заедно с Мария и те да отворят алабастрения съд и да бъдат оправдани само, чрез вяра. Моля молете се за този проект, тъй като той е от изключително значение за напредъка на настоящата истина.  

2. Бягство от Пентагона на лъжите
Бягството от доктриналния лабиринт установен от княза на мрака, за да се види истинския характер на нашия Баща, е целта на този проект. Ще бъде написан в стила на Пътешественикът. Една смела задача, която изисква покритието на молитвата на онези, които обичат истината. Тази книга ще внесе в осезаема историческа форма пътя, който Божият народ трябва да извърви до печата на Бога. 

3. Краят на насилието
Малка въведителна книжка за кризата на домашното насилие. Това ще бъде част от нашата литературна работа от врата на врата, и тя ще представи книгата Агапе.  

Моля имайте тези проекти в молитвите си. 

Турне 2019 година
След срещите през тази година бяха засети много семена, и душите са гладни за още през следващата година. Нашето желание е да служим на Божия народ възможно най-добре според Неговата воля. Моля, молете се за нас, докато решаваме до кои места ще пътуваме следващата година от юни до октомври.   
  
Книгата Агапе
Моля помагайте за споделянето на книгата Агапе със семейства и приятели. Ако сте били благословени чрез книгата Агапе и желаете да я споделяте с другите, можем да ви изпратим копия на базата на дарение. Ние я раздаваме безплатно, уповавайки, че нашият Баща ще ни върне, за да можем да продължим да ви служим. Най-голямата радост за мен е да споделям тази вест с вас. 

Видео поредицата, която придружава книгата започва да се публикува. До момента има 6 видео презентации.

Пастори, библейски работници, преводачи, редактори и колпортьори
Медия Мараната подкрепя пастори, библейски работници и други в няколко страни. Благодаря за помощта ви в стремежа им да им помагаме. Медия Мараната не наема хора. Ние партнираме с онези, които обичат вестта и просто правим най-доброто по силите ни да им помогнем да вършат това, което ги призовава Бог в тяхното поле на дейност.   
Благодаря ви

Казваме благодаря на всички наши поддръжници в различните части на света, които ни помагат да разнесем радостната вест на Тройната ангелска вест до света. Молим за вашите молитви докато продължаваме да напредваме в светлината на истината. Много сме развълнувани от нещата, които научаваме и се молим вие също да бъдете благословени в това пътуване към едно по-дълбоко познаване на Отец и Сина.Благословения,
Ейдриън Ибънс
Медия Мараната

 

  

   

logo.jpg

В този брой:

- Чудото на кръста.
- Нов проект за книги
- Видео Плейлист
- Турне 2019 г.
- Агапе

Моля свалете и изучавайте тези книжки, които са свързани с този бюлетин. 

 mirror-lie.jpg 

 

Knocking1.jpg

showrespect-tmb.jpg

showrespect-tmb.jpg

 

 

Уебсайтове

maranathamedia.com

maranathamedia.de

maranathamedia.bg

maranathamedia.fr

maranathamedia.net

maranathamedia.cz

maranathamedia.nl

maranathamedia.rs

maranathamedia.ro

maranathamedia.co.za

maranathamedia-russia.com

maranathamedia.in

identitywars.com

Fatheroflove.info
vadervanliefde.com
vaterderliebe.de
Fatheroflove-bulgaria.com
Fatheroflove-serbia.com
Fatheroflove-russi