Maranatha Media - Bulgaria

Най-големият убиец

Публикувана Фев 12, 2023 от Константин Няголов в Общи
620 Намерена

 

      Средствата за масова информация ежедневно са препълнени със съобщения за убийства и убийци. Вълни от всевъзможни насилия непрестанно заливат човечеството. Живеем в един ужасен свят на убийства насилия и смърт. Каква, обаче е причината за това състояние на нещата? Кой е най-големият убиец и има ли някакъв начин за избавление от него? Немалко хора си задават този въпрос, но не могат да намерят отговора. Забелязват и казват, че хората са станали и стават все по-лоши, но не знаят на какво се дължи това. Верният отговор може да бъде намерен единствено в Божието Слово – Библията. Свещените Писания ясно посочват, че най-голямото зло и сериен убиец е грехът вътре в човека. Библейската дефиниция за грях е че: „грехът е беззаконие…“1Йоан 3:4. Това е масовото нарушаване на десетте велики морални принципа наречени 10-те Божии заповеди. Тези заповеди са израз и огледало на Божият свят характер. Те са основата на Божието управление на Вселената и най-голямото благословение за нейните жители. Нарушаването на една, или на всичките заповеди означава внасяне на дисхармония, бунт против Бога, против Неговия милостив, любящ, ненасилствен, справедлив, добър и свят характер. Този бунт означава прекъсване на връзката на творението с Твореца, с Източника на живота. Това прекъсване означава смърт – „защото заплатата на греха е смърт...“Римляни 6:23. Казано е заплатата „На греха“, а не „За греха“. Това показва, че не Бог наказва и убива грешника, а грехът убива нарушителя. Или казано по-точно грешникът се самоубива, като по своя воля, решение, избор и действие се отделя от Бога. Отделянето от Бога (живот без Бога - атеизъм) неизбежно води до смърт. Библията казва още, че след грехопадението на Адам и Ева в райската градина всички техни потомци и поколения до ден днешен са грешници: „няма праведен нито един защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога…“Римляни 3:10, 23. Псалмопевецът цар Давид е осъзнавал този факт, когато е записал: „В грях ме зачна майка ми…“Псалм 51:5. Това не означава, че Давид е бил дете от незаконна сексуална връзка, но че още от зачеването и раждането си, той е с грешно егоистично, себелюбиво, тленно, самоубийствено естество, с изопачено мислене, постоянна склонност към себевъзвишаване, гордост и вършене на зло. С такова естество и с такава грешна склонност се ражда всеки един жител на планетата. В този смисъл, както е записал Давид всеки човек се „ражда в грях“, а „Заплатата на греха е смърт...“ Римляни 6:23  Апостол Павел е записал следното: „Затова както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха-смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци понеже всички съгрешиха.“ Римляни 5:12. Трябва да се осъзнае, че всеки се ражда егоистичен, себелюбив, самоубиец, духовно и потенциално мъртъв.  Населението, жителите на земята са временно и физически живи, но духовно мъртви. Само въпрос на време е (около 70-80г. средно) духовната смърт да завърши и с физическа и вечна смърт. Има ли изход от това трагично състояние на човечеството?  В Библията е записано, че единственият изход е духовното новорождение чрез вяра в Господ Исус Христос. Той казва на Никодим: „…Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царствоИстина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царствоРоденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.“ Йоан 3:3-6. Последицата от това повторно и духовно новорождение (ако е трайно и истинско) е спасение от греха (убиец) и получаване на вечен живот в бъдещото Божие царство на славата. Ако тези истини не се осъзнаят от всеки човек и ако не предизвикат промяна в мисленето, решителни действия и смяна на посоката в живота – то оставането в старото естествено, плътско мислене и състояние, ще означава абсолютно сигурно самоубийство и вечна смърт. Апостол Павел е записал:

     „Не се лъжете: Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.“ Галатяни 6:7-8.

     „Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде и възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят“. 1Коринтяни 15:21-22.

     Всеки сам има правото на свободен избор и решение каква да бъде бъдещата му съдба – вечен живот, или вечна смърт. Ти избираш, ти решаваш и държиш бъдещето и съдбата в собствените си ръце. Ти и само ти си отговорен за живота си. Никой не може да решава вместо теб. Какво още представлява греха? В основата на греха стои егоизмът. Нещо повече – той е самият грях. Грехът се заражда в небето в ума и сърцето на Луцифер (най-висшето Божие творение) и го превръща в първият егоист, убиец и самоубиец Сатана. Луцифер пожелава гордо, себелюбиво и егоистично да стане „като Бога“. Ето го греха-егоизъм. Десетата Божия заповед гласи: „Не пожелавай!“ Изход 20:17 Естеството на егоизма е пожеланието, стремежа постоянно да вземаш от другите и безкрайно да трупаш нещо само за себе си. От небето същият този себеубийствен егоизъм чрез измамите на Сатана се е прехвърлил на земята в лицето на първата човешка двойка – Адам и Ева, които пожелават също да станат „като Бога и да познават доброто и злото“. Битие 3:4-5. До този момент те са познавали само доброто от Бога, но осъмнявайки се в Неговата доброта, те Го отхвърлят и моментално се запознават и със злото, което автоматично и неизбежно се стоварва върху собствените им глави. Измамата ги поразява (от безсмъртни стават смъртни) и те от своя страна започват да предават това вече болно, смъртно, себелюбиво естество и изопачен  ум и характер на своите потомци. От Каин, който убива брат си Авел и така от поколение на поколение егоизмът – грях шества по земята и поразява слепите, бунтовни, глупави  и егоистични човеци. Егоизмът убива. Той е в основата на всяко зло. Човекът се ражда егоистичен, т. е. – болен. Егоизмът-грях е болестно състояние и тази болест неминуемо и безпогрешно довежда до смърт. Още бебетата и малките деца са егоистични. Те се карат, скубят, дърпат, бутат, бият, гневят и плачат за играчките си. Когато пораснат започват да се бият за жени/мъже, за къщи, коли, вили, яхти, самолети, пари, злато, всякакви материални богатства и ценности, водят войни за острови, територии, ресурси, контрол, власт и земна слава. И какъв е крайният резултат от всичко това? Казано на медицински език изходът на това заболяване е летален т.е. смърт – нелепа, глупава и вечна смърт. Има ли лечение за егоизма=грях=смърт? Лечението е чрез премахването, унищожаването, заличаването на същия този егоизъм и причинител на смъртта. Човек не може сам да се излекува, а трябва да се обърне към Единственият способен на това Лекар Бог чрез Своя Син Исус Христос. „Към Мене погледнете и спасени бъдете…“ Исая 45:22. Апостол Павел добавя: „Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, има избавление чрез Христос Исус, нашия Господ!“ Римляни 7:24-25. Творецът е пълна противоположност на егоизма. Бог е агапе – себепожертвователна любов. Тази любов за разлика от човешката егоистична такава – ерос) само дава, а не взема – „и живот и дишане и всичко“. Деяния на ап. 17:24-28. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един който вярва в Него, но да има вечен живот.“ Йоан 3:16. Егоизмът и алчността убиват. Агапе любовта, постоянното даване – оживотворяват. Колкото човек повече раздава, толкова повече и получава. „Давайте и ще ви се дава...“Лука 6:38 Бог е великият Източник и Дарител на всичко във вселената. Той постоянно дава живот и благословения на всичките Си творения, и не иска нищо от тях, освен и те от своя страна да дават на ближните си от тези благословения и да не ги задържат само за себе си. Задържането прекъсва животворящия поток и кръговрат и води до застой, гниене, разлагане и смърт.  Постоянното предаване води до непрекъснати благословения, обновяване, развитие, радост, щастие и вечен живот. Това са принципите на Божието управление на вселената – постоянно даване. Бог е дал за спасението на болното човечество най-скъпото на сърцето Си – Своя Единствен, Възлюбен, Единороден Син – Исус Христос. Давайки Го Той ни е дал и Самият Себе Си. Дал ни е цялата вселена. Той просто няма какво повече да ни даде. Дал ни е всичко което има.

    Да отговорим отново на въпроса от заглавието – кой е най-големият  сериен убиец? Нека да не го търсим в интернет, във вестниците, радиото и телевизията. Трябва просто да се погледнем в огледалото. Да, той е точно там, вътре в самите нас. Собственият ни ненаситен, неутолим, неизчерпаем убийствен и самоубийствен егоизъм, който като злокачествено раково образование по-бавно или по-бързо нараства и с абсолютна сигурност ни убива. Най-големият убиец на собствената си душа съм самият аз. Осъзнавам ли този непоклатим факт? Ще направя ли промяна в живота си - от неверие към вяра, за да се спася? Моля се всеки който е прочел тези няколко страници, да осъзнае сериозността на собственото си трагично плътско, егоистично състояние и тежко заболяване. Да потърси Великият Лекар Исус Христос за изцеление. Той те очаква, както в притчата за блудния син с разтворени обятия да те изцели, да те прегърне и да ти дари вечността. След грехопадението, цялото човечество се превръща (и до ден днешен е)  един „блуден син“, който небесният ни Баща Бог се опитва да върне при Себе Си и да го спаси от вечна смърт. Той обаче няма да принуди или насили никой за всичко това, „защото Бог е любов“. Ти сам и свободно трябва да направиш своя избор. Исус призовава всеки човек: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя.“  Матей 11:28

     „Аз съм пътят и истината и животът.“ Йоан 14:6

      „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ Йоан 10:10

      „И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“ Откровение 22:17

Ако искаш да живееш, приеми с вяра тези призиви и обещания на Божият прекрасен и любящ Син -  Исус Христос и Го последвай с цялото си сърце.