Maranatha Media - Bulgaria

Теос 1 - Вярата в Единородния.

Част от поредица Theos

Библейската основа за вярата в истинския Божи Син и доказателствата в Писанията за Неговото божествено естество.

Представено: Септ 22, 2016
Говорител: Гари Хълкуист