Maranatha Media - Bulgaria

Те не разбраха

Публикувана Фев 18, 2019 от Ейдриън Ибънс в Общи
Преведено от Деян Делчев
296 Намерена

Те не разбраха

Преминаване през ключовите идеи на вестта от 1888 година

1 Йоан 4:2-3 По това познавайте Божия Дух: Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бога: (3) И всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога и това е духът на антихриста, за когото сте чули, че ще дойде; и дори сега вече е в света.

Той (Павел) беше изпратен да проповядва Евангелието; той е станал служител на Евангелието, проповедник на Божията тайна; и тайнството на Бога е, както казва той, "Христос във вас, надеждата на славата." Тогава проповедта на Евангелието е проповедта за Христос в хората, надеждата на славата. Служителят на Евангелието е служител на Христос в хората, надеждата за слава. Тя е все още, и завинаги, проповедта на Бога в Христос, проявена в плътта - въплъщението. Защото всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бога; и всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. {2-ри август 1892 г. А. Т. Джоунс, Адвентист Ривю енд Сабат Херълд, с. 482, Параграф 9}

Но по-нататък, аз привличам вниманието към този израз, "Тайната на Бога". Четох в Еф. 3: 3 и нататък: "Как чрез откровение Той ми откри тайната; ... която в други векове не е била известна на човешките синове." Тази тайна, както казва в другия стих, е "Христос във вас, надеждата на славата." Сега той казва: Чрез откровение Бог ми е открил тази тайна и е угодно на Бога да открие Своя Син в мен. "Евангелието, което проповядвам, не е за човека, защото нито аз съм го приел от човека, нито съм го научил, но чрез откровението на Исус Христос." Не само откровението, което Христос дава; това е и много повече. Това е откровението на самия Исус Христос, както беше открито на Павел, и както се разкрива в хората, надеждата за слава. И така, Павел получи евангелието - чрез откровението на Исус Христос, не само за него, но и в него. {2-ри август 1892 г. А. Т. Джоунс, Адвентист Ривю енд Сабат Херълд, с. 482, Параграф 10}

Това е достатъчно, за да се покаже, че Евангелието е тайната на Бога; че проповядването на Евангелието е проповядване на Божията тайна; и че проповядването на тайната на Бога е проповедта за Христос в хората. Това е откровението на Божията тайна. Това е евангелието, което апостолите проповядваха, и това е единственото истинско евангелие. {2-ри август 1892 г. А. Т. Джоунс, Адвентист Ривю енд Сабат Херълд, с. 482, Параграф 11}

Там, където Христос се проявява в плътта, темите в последователността на Евангелията на Библията се изпълняват отново.

 

Каква е последователността?

Мат. 5:3-12 Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.  Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.   Блажени кротките, защото те ще наследят земята.   Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.   Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже милост.   Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.   Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.   Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.   Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен.   Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. 

Мат. 7:14 Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират. 

Йоан 1:5  И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана

Лука 2:49-50  А Той им каза: Защо да Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да съм в това, което е на Моя Отец?   [50] А те не разбраха думата, която им каза.   

Лука 9:43-45  И всички се чудеха на Божието величие. А докато всички се чудеха на всичко, което правеше, Той каза на учениците Си:   [44] Вложете в ушите си тези думи, защото Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.   [45] Но те не разбраха тази дума, тя беше скрита от тях, за да не я разберат; а се бояха да Го попитат за тази дума

Лука 18:31-34 И като взе дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Ерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни,   [32] защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,   [33] и ще Го бият, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.   [34] Но те не разбираха нищо от това; тази дума беше скрита за тях и те не разбираха това, което се казваше.  

Лука 24:25-26 Тогава Той им каза: О, неразбрани и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!   [26] Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава? T

Йоан 8:26-27 Много нещо имам да говоря и да съдя за вас, но Този, който Ме е пратил, е истинен и каквото съм чул от Него, това говоря на света.   [27] Те не разбраха, че им говореше за Отца.  

Йоан 10:6 Тази притча им каза Иисус, но те не разбраха какво им говореше. 

Йоан 12:16  Учениците Му отначало не разбраха това; но когато Иисус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че те Му сториха това. 

Как Исус е прославен?

Йоан 17:10  И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз съм прославен в тях

Прелюдия

Дарът на Духа в съботата и принципът на стария и новия завет са се оказали такова благословение. Тестването на характера в краищата на съботата и новолунието и след това дарът на Духа. Чувството за свобода.

Неосъждението и ненасилието, което виждаме в нашия Отец чрез Христос, издигат тази слава.

Но когато Христос се прослави чрез своя народ, тогава ще разберем нещата, които са написани за Него в това послание.

Подобно на учениците на Спасителя, Йоан Кръстител не разбираше естеството на Христовото царство. Очакваше Исус да поеме престола на Давид; и с течение на времето, когато Спасителят не претендираше за царска власт, Йоан стана объркан и обезпокоен. Копнежът на вековете, с. 215

Без да разберем Христос, заклан от основаването на света, не можем да разберем кръста или Божието царство.

Цялото небе страдаше в агонията на Христос; но страданието не е започнало или завършило с Неговото проявление в човечеството. Кръстът е откровение за нашите притъпени сетива на болката, която от самото си начало грехът е причинил на сърцето на Бога. Възпитание, с. 263

И онези, които Го прободоха. Тези думи се отнасят не само за хората, които прободоха Христос, когато Той висеше на кръста на Голгота, но и за онези, които чрез зли и погрешни дела Го пронизват днес. Всеки ден Той страда от агонията на разпъването. Ежедневно мъжете и жените Го пронизват, като Го обезсърчават, като отказват да вършат Неговата воля. {Знамения на времето, 28 януари, 1903 Параграф 8}

Господ желае да бъдем мъже и жени в Христос Исус. Нашите естествени разположения трябва да бъдат омекотени и подчинени от Неговата благодат. Тогава пак няма да Го разпъваме отново. Нашият Спасител е живял на тази земя съвършен живот. Той е нашият Пример. Ако сега Го следваме, изпълнявайки Неговата воля във всички неща докато сме в света, ще отидем да живеем с Него завинаги. Нека да Го държим постоянно пред очите си. Това трябва да бъде нашата цел - да прославим Христос. Това е голямата цел, която е вдъхновявала християните във всяка епоха. Чрез целенасочения устрем ние сме сигурни във вечното спасение. Нека се научим да познаваме Него, а да Го познаваме правилно означава мир, радост и вечен живот. {Знамения на времето, 28 януари, 1903 г., Параграф 9}

Същият пасаж е разширен

И онези, които Го прободоха. Това не само се отнася за онези, които последно са видели Христос, когато е висял на кръста на Голгота, но и за тези, които с погрешни думи и действия Го пронизват днес. Всеки ден Той страда от агониите на разпъването. Ежедневно мъжете и жените Го пронизват, като Го обезсърчават, като отказват да вършат Неговата воля. И не пострада ли Той, преди да дойде на земята като човек между хората? Народът, който Той възнамеряваше да води от Египет в Ханаан, го отхвърли повече от веднъж. По време на четиридесетте години на скитане в пустинята, въпреки че Той хранеше избраните си хора с манна и ги предпазваше от вреда, те се противиха на доказателствата му за истината, не успяха да разпознаят Неговата светлина и сила, не помнеха Неговите чудеса, и като резултат паднаха в пустинята, никога не влизайки в обещаната земя. Господ не можа да изпълни Своята цел чрез тях. И защо? Защото никога не са напускали детството си. Те не успяха да преодолеят грешните си черти на характера. Въпреки че са израснали до пълния ръст на мъже и жени, те са въвели в мъжествеността и женствеността дефектите на детството. {Елън Уайт, Проповеди и разговори, том 2, с. 214, Параграф 1}

Така е и днес. Господ желае да бъдем мъже и жени в Христос Исус. Нашите природни разположения трябва да бъдат омекотени и подчинени от Неговата благодат. Тогава пак няма да Го разпъваме отново. Имаме Спасител, който е живял съвършен живот на тази земя. Той е нашият Пример. Той даде живота Си за нашето изкупление. Ако в този живот Го следваме и вършим Неговата воля във всичко, в бъдещия живот ще живеем с Него завинаги. {Елън Уайт, Проповеди и разговори, том 2, с. 214, Параграф 2}

Докато живея, аз искам да запазя Христос пред очите си. Това е моята цел. За това живея - да прославям Христос и да се уверя във вечния живот. Това е великата цел, която трябва да вдъхнови всички. Ние искаме да познаем Него, чието правилно познаване е мир, радост и вечен живот. {Елън Уайт, Проповеди и разговори, том 2, с. 214, Параграф 3}

Сатана непрекъснато се стреми да предизвика недоверие, отчуждение и злоба между Божиите хора. Често ще бъдем изкушени да почувстваме, че нашите права са нападнати, когато няма истинска причина за такива чувства. , , , Склонностите за спорове и съдебни дела между братята са позор за истината. Тези, които поемат такъв курс, излагат църквата на подигравките на нейните врагове и предизвикват триумфа на силите на мрака. Те пронизват отново раните на Христос и Го подлагат на открит срам. - Свидетелства към църквата, том 5, с. 242, 243

  Виждаме деца, те може и да са братя и сестри, които, ако имат шанс да бъдат доволни, и обстоятелствата са благоприятни за тях, са в добро настроение, добри и учтиви; но изчакайте, докато дойде нещо неизбежно, което не им харесва, пресечете техните идеи и вижте как страстта се изразява в гласа, и тяхното отношение възприема такъв характер, че Сатана може да ги контролира и да създаде най-неприятните впечатления. Всичко, което можете да съдите за дървото, е от неговите плодове. Къде е обичта, любовта, истинската християнска вежливост? Лицето изразява омраза. Сатана се наслаждава на тези изяви. Той се наслаждава на погасяването на любовта и добротата. {Мисионер в дома, 1 юли 1897 пар. 9}

Но как Бог гледа на тези неща? - Само с мъка и тъга, дори и при неопитни деца. Но когато всички тези неприятни качества се изразяват при пораснали деца, когато тези, които са дошли до зряла възраст, които са имали голяма светлина, знания и опит, действат като деца в пристъпите си на злоба, това е тъжно нещо. Тези, които пронизват Христос отначало, и го излагат на срам пред противника си. Сатана и неговата конфедерация от ангели посочват към онези, които твърдят, че са Божии деца, но които по своята нагласа и действия показват, че следват подобието на отстъпника и подиграват Христос и небесните ангели. До кога ще разпъваме отново Божия Син, за да се срамува Бог да ни нарича синове и дъщери? Не е ли време да отхвърлим детските неща? Ще бъдем ли от числото на онези, които всякога се учат, но никога не могат да стигнат до познаване на истината? {Мисионер в дома, 1 юли 1897 пар. 10}

Някои от дълбочините на кръста и страданието на Христос ние представихме в брошурите Голгота в Египет и Христовия предпотопен кръст и разбира се в книгата Агапе.

Моисей и змията - Голгота в Египет стр. 10-12

Изх 4: 2-4 И ГОСПОД му каза: Какво е това в ръката ти? А той каза: Жезъл. (3) А той каза: Хвърли го на земята. И хвърли го на земята и стана змия; и Моисей избяга отпред нея. (4) И Господ рече на Моисея: Простри ръката си и я вземи за опашката. Той простря ръката си и я хвана, и стана тояга в ръката му.

Жезълът

Числа 24:17 Виждам Го, но не сега; гледам Го, но не от близо; ще дойде звезда от Яков и ще се издигне скиптър от Израил, и ще порази краищата на Моав и ще изтреби. всичките синове на Сет.

Почвата или Земята

1 Коринтяни 15:47 Първият човек е от земята, земен - вторият е Господ, от небето.

Тайната на кръста обяснява всички други тайни. В светлината, която струи от Голгота, качествата на Бог, които са ни изпълвали със страх и ужас, изглеждат красиви и привлекателни. Милостта, нежността и родителската любов се съчетават със святост, справедливост и сила. Докато виждаме величието на Неговия престол, висок и издигнат, виждаме Неговия характер в неговите милостиви проявления и разбираме, както никога досега, значението на това скъпоценно име: "Татко наш". {Великата борба, с. 652, Параграф 1}