Maranatha Media - Bulgaria

Шаблонът за съда

Публикувана Яну 23, 2019 от Ейдриън Ибънс в Съдът на Бога
Преведено от Деян Делчев
1,000 Намерена

Йоан 5:22  Защото Отец не съди никой човек, но е поверил целият съд на Сина

Йоан 8:4-11 Учителю, тази жена беше хваната в самото прелюбодеяние.   [5] А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А Ти какво казваш?   [6] И това казаха, за да Го изпитат, та да имат за какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. [приципът за Господството на земята] сякаш не ги чуваше  [7] Но като продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. [Откровение за Правдата]   [8] И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.   [9] А те, като чуха това, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите [Съдът започва от Божия дом]; и Иисус остана сам и жената, която стоеше по средата.   [10] И когато се изправи и не видя никого освен жената, Иисус й каза: Жено, къде са тези, (които те обвиняваха)? Никой ли не те осъди?  [11] И тя отговори: Никой, Господи. Иисус каза: И Аз не те осъждам; иди си и отсега не съгрешавай вече. 

 

Разширение на историята в Духа на пророчеството.

"Книжниците и фарисеите се бяха споразумели да представят този случай пред Исус, смятайки, че каквото и решение да вземе Той по този въпрос, те щяха да намерят в него случай да Го обвинят и да Го осъдят. Ако оправдаеше жената, щяха да го обвинят в презиране на Мойсеевия закон и да Го осъдят по тази точка; а ако заявеше, че е виновна и заслужава смърт, щяха да Го обвинят пред римляните като един, който подбужда размирици и си присвоява власт, която принадлежи единствено на тях. Но Исус знаеше добре с каква цел този случай бе докаран пред Него; Той прочете тайните на сърцата им, и познаваше характера и историята на живота на всеки човек в Неговото присъствие. Изглеждаше безразличен към въпроса на фарисеите, и докато те говореха и се тълпяха около Него, Той се наведе и пишеше безгрижно с пръста Си в пясъка. 

     Тогава Исус се надигна и им рече: Който е безгрешен между вас, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе и пишеше на земята. Обвинителите видяха, че Исус не само е знаел тайните на миналите им грехове, но и е бил запознат с тяхната цел в довеждането на този случай пред него и в несравнимата си мъдрост победи техния дълбок план. Сега те се уплашиха да не би Исус да изложи вината им пред всички присъстващи и така те бивайки „осъдени от собствената си съвест, излизаха един по един, като започна от най-големия, до последния; а Исус остана сам и жената, която стоеше насред.

     Не остана нито един от обвинителите й, но те бяха по-виновни от жената със съкрушена съвест, която стоеше трепереща от срам пред него. След като фарисеите набързо напуснаха присъствието на Христос, в ужасния си страх, той стана и погледна жената, казвайки: "Жено, къде са тия, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Тя каза: Никой, Господи. Исус й рече: Нито аз те осъждам. Иди и не съгрешавай повече.  

     Исус не смекчаваше греха, нито намаляваше чувството за престъпление; но той не дойде да осъди; той дойде, за да доведе грешника до вечен живот. Светът гледаше на тази заблудена жена като на някой, който трябва да бъде пренебрегнат и презиран; но чистият и светият Исус се наведе и се обърна към нея с утешителни думи, насърчавайки я да реформира живота си. Вместо да осъди виновните, неговото дело бе да достигне до дълбините на човешкото страдание и деградация, да вдигне наскърбения и грешния и да предложи на треперещия каещ „да не греши повече”. Когато жената застана пред Исус, притисната от обвинението на фарисеите [духът на Сатана] и усещането за огромното престъпление, тя знаеше, че животът й трепери на везните и че една дума от Исус би добавила гориво за възмущението на тълпата, така че веднага да я убият. {Духът на пророчеството, том 2, с. 349-351}  

Те я ​​доведоха в грях - по този начин те осъждат себе си, като изискват смъртта на жената.

  Книжниците и фарисеите му довели жена, която обвиниха като виновна за нарушаването на седмата заповед. Казаха му: Моисей ни е заповядал в закона, да убиваме такива с камъни; а ти какво казваш? Това казаха, изкушавайки го, за да го обвинят. А Исус се наведе и започна да пише с пръста си. И като продължиха да Го питат, Той се изправи и им рече: Който е безгрешен между вас, нека пръв хвърли камък върху нея. И продължи да пише на земята." Любопитството ги накара да се приближат и да прочетат написаното на земята. Там те видяха ясно своите собствени грехове - грехове с много по-утежнен характер от този, в който е била обвинена предадената;  защото обвинителите й я бяха накарали да съгреши, за да поставят примка за Христос. И онези, които чуха думите на Христос, "осъдени от собствената си съвест, излизаха един по един, като започнаха от най-големия до последния". {Ривю енд Херълд, 10 януари, 1893 г. Параграф 6}  

Ключови точки

  1. Фарисеите, изпълнени с дух на Сатана, искаха да унищожат Исус
  2. Те привеждат към него жената, представляваща църквата, и се опитват да я използват, за да го уловят
  3. Жената, уловена в неморалност, отразява църквата в интимни приятелства с Вавилон и пиеща виното му.
  4. Жената не може да отхвърли обвиненията срещу нея. Тя е виновна.
  5. Исус отвори книгата на сърцата на обвинителите на жената. Той познава цялата история на живота им. Той я чете като отворена книга. Решението е постановено.
  6. Исус пише с пръст по пясъка. Техните грехове се проявяват в самата земя. Те виждат своите грехове, написани на земята.
  7. Исус казва: „Който е без грях, нека хвърли първия камък. Истинският стандарт на правдата се разкрива. Поток от огън идва от трона.
  8. Всеки човек преценява себе си според решението, което поставя върху жената. Както те съдеха, така бяха съдени и те. Огледалото на съда се върна върху тях.
  9. Исус пита къде са обвинителите ти? Това е критично важно. Никой човек ли не те осъди? Фарисеите я бяха осъдили. Но тя се уповава единствено на съда на своя Спасител. С вяра тя твърди, че никой не я е осъдил. Това се връща в огледалото към нея - нито аз те осъждам! Тя заяви сама присъдата и Исус я потвърди!

Ефектът върху жената

Жената се беше изправила пред Исус и се свлече от страх. Неговите думи, "Този, който е без грях сред вас, нека пръв да хвърли камък", дойдоха към нея като смъртна присъда. Не се осмели да вдигне очи към лицето на Спасителя, но мълчаливо го очакваше. За своя почуда тя видя, че обвинителите й си тръгват безмълвно и смутено; тогава думите на надеждата стигнаха до ухото й: "Нито Аз те осъждам; иди си и не съгрешавай повече." Сърцето й се разтопи и, като се хвърли в краката на Исус, изплака благодарната си любов и с горчиви сълзи изповяда греховете си. {Служба на изцелението, с. 89, Параграф 1}

Увереността, че греховете са простени, донесе радостните си ридания с горчиви сълзи на изповед. Това е резултатът от разследващото решение. Осъзнаването, че не сте осъдени, когато целият ви грях е разобличен, а по-скоро сте простени, идва върху тези, които се доверяват на любящия характер на Христос и Неговия Баща.  

      За нея това беше началото на нов живот - живот на чистота и мир, посветен на Бога. В издигането на тази паднала душа, Исус извърши по-голямо чудо, отколкото в изцеляването на най-тежката физическа болест; Той излекувал духовната болест, която води до вечна смърт. Тази каеща се жена стана един от Неговите най-твърди последователи. Със саможертвената си любов и преданост, тя се отблагодари за прощаващата Му милост. Към тази заблудена жена светът имаше само ненавист и презрение, но Безгрешният съжали слабостта си и й протегна ръка за помощДокато лицемерните фарисеи я осъждаха, Исус й каза: "Иди, и не съгрешавай повече." {Служба на изцелението, с. 89, Параграф 2}  

     Исус познава обстоятелствата на всяка душа. Колкото по-голяма е вината на грешника, толкова повече той се нуждае от Спасителя. Неговото сърце [90] на божествена любов и съчувствие се трогва най-вече от този, който е най-безнадеждно заплетен в примките на врага. Със Своята собствена кръв е подписал документите за еманципацията на расата. {Служба на изцеление, с. 89, Параграф 3}  

Това е делото на съда:

Докато Святият на трона бавно прелистваше листата на Книгата, очите му за миг се спираха върху индивидите, погледът му сякаш изгаряше в самите им души и в същия миг всяка дума и действие от живота им минаха преди умовете така ясно, сякаш са изредени пред погледа им  с огнени букви. Обхвана ги трепет и лицата им побледняха. При първата им поява около трона имаше безгрижност и безразличие. Но как сега се промени външността им! Чувството за сигурност е изчезнало и на негово място има неизговорим стрес. Ужас е върху всяка душа да не би да се намери сред онези, които са недостатъчни. Всяко око е приковано върху лицето на Онзи на престола; и когато негова тържествено, търсещо око, преминава над тази група, има трепет в сърцето, защото те са осъдени, без да се произнесе нито една думаВ душевна болка всяка душа заявява собствената си вина и с ужасна живописност вижда, че като греши, тя е отхвърлила скъпоценния дар на вечния живот. (Съдът, с. 3,  Параграф 1)

Откр. 6:15-16   И земните царе, и великите, и богатите, и началниците, и силните, и всеки слуга, и всеки свободен човек се скриха в рововете и в скалите на планините;   (16)   И рекоха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева [Гр. 3709 Orge – Желание. от Гр. 3713 – да посегнеш, за да достигнеш].

Желанието на агнето

Мат 23:37   Ерусалиме, Ерусалиме, Ти, който убиваш с камъни пророците и ония, които са пратени при теб, колко пъти исках да събера децата ти, както кокошка събира пилетата си под крилата си, но не искахте!  

Когато съдим другите в крайна сметка осъждаме самите нас:

Римляни 2:1 Затова не можеш да се оправдаеш, о човече, който съдиш друг, защото съдейки другиго осъждаш себе си;   защото ти, който съдиш, правиш същото. (2) Но ние сме сигурни, че Божият съд е според истината срещу тези, които извършват такива неща. (3) И мислиш ли това, о човече, ти който съдиш онези, които вършат такива неща, и правиш същото, че ще избегнеш Божия съд?   (4)   Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение; Не знаеш ли, че Божията благост те води към покаяние?   (5)  Но с твоето твърдо и непокаяно сърце трупаш ​над себе си гняв в деня на гнева и разкриването на праведния съд на Бога;   (6) Който ще върне на всекиго според делата му;   (7)   На онези, които с търпение в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие и вечен живот;   (8)   А на онези, които се противят и не се покоряват на истината, а се покорявате на неправда, негодувание и гняв,   (9)   Скръб и мъка, върху всяка човешка душа, която върши зло, първо на юдеина, а после и на езичника; (10) Но слава, чест и мир на всеки, който върши добро, първо на юдеина, а после и на езичника,   (11) Понеже Бог не гледа на лице.

Щурата липсваща част

Яков 4: 11, 12   Не говорете зло, братя! Който злослови брат си и съди брат си, злослови закона, [за Бога] и съди закона; [Божият характер]; но ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Има един законодател, който може да спаси и да погуби;  кой си ти да съдиш другиго?  

2 Сол. 2:4   Който се противопоставя [да бъде в опозиция] и [се] превъзнася над всичко, което се нарича Бог, или което се почита; така че той, както Бог седи в Божия храм, да се покаже, че е Бог.  

3 Йоан 1: 9-10   Писах на църквата, но Диотреф, [1]   Който обича да има превъзходство сред тях, [2] не ни приема. Затова, ако дойда, ще си напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас с злонамерени думи; и като не се задоволява с това, той не просто, че сам не приема братята, а забранява на тези, които искат и [5] ги изгонва от църквата.  

Бог счита всички хора за Свои скъпоценни деца. Той е платил безкрайна цена за всяко човешко същество. Когато съдим другите и имаме гневни чувства към тях и желание да се отделим от тях, ние оспорваме Божието решение за този човек. Ние отричаме това, което Той е решил за него. Заемаме Неговото място на съдийския престол и администрираме фалшивото правосъдие на Сатана, което в крайна сметка ще се отрази обратно към тези, които седят там.

Докато съдим другите, ние отричаме любовта Му към тях, и понеже сме същите като тях по природа, ние отричаме Неговата любов към нас и съдим себе си като недостойни за Неговата любов. Ние сме в затвора, защото сграбчваме човека за гърлото и му казваме да плати.

Мислите на грешника са неговите обвинители;  и не може да има никакви мъчения по-силни от ужилванията на виновната съвест, които не му дават почивка денем и нощем. Копнежът на вековете, с. 223, Параграф 3

"Всяка човешка амбиция, всяка хвалба, трябва да бъде положена в праха. Азът, грешният аз "трябва да бъдеш унижен, а не възвишен. Чрез святост в ежедневния живот ние трябва да разкриваме Христос на хората около нас. Покварената човешка природа трябва да бъде подчинена, а не възвишена. Само така можем да бъдем чисти и неопетнени. Трябва да бъдем смирени, верни мъже и жени. Никога не трябва да сядаме на съдебния престол. Бог изисква Неговите представители да бъдат чисти и святи, да разкриват красотата на освещението. Свидетелства към църквата, том 8, с. 234

Внимавайте каква сила поемате в ограничените си ръце. Бъдете внимателни как осъждате онези, които трябва само да съжалявате, да утешавате, и да им помагате. Господ не вижда делата на хората със същия поглед както хората ги виждат. Той има много видове хора, с които да се справя и знае как да се справя с всички. Но нека всеки човек, независимо от положението му, не забравя, че той не трябва да управлява съвестта на който и да е човек, нито да седи на съдийския престол против някого. Колекция на Сполдинг и Мейгън, с. 60

Процесът на осъждане

Рим 2:2-11  Но ние сме сигурни, че Божият съд е според истината срещу тези, които извършват такива неща.  (3) И мислиш ли, о, човече, който съдиш онези, които вършат такива неща, и правиш същото, че ще избегнеш Божия съд? (4) Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение; Не знаеш ли, че Божията благост те води към покаяние?  (5) Но чрез твоята твърдост и непокаяно сърце трупаш над себе си гняв в деня на гнева и откриването на праведния съд на Бога;   (6)   Който ще върне на всекиго според делата му;   (7)   На онези, които с търпение в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие и вечен живот;   (8)   А на упоритите, които не се покоряват на истината, а се покорявате на неправда - негодувание и гняв, (9) Скръб и мъка, върху всяка човешка, която върши зло - първо на юдеина, а после и на езичника; (10) Но слава, чест и мир на всеки, който върши добро, първо на юдеина, а после и на езичника, (11) Защото няма лицеприятие при Бога.

Исая 33:11   Ще заченете слама, и плява ще раждате; Твоято дихание като огън ще те пояде.