Брошури

Ние се променяме чрез гледане

Как гледането към истинския Бог и Неговия Син ни променя в контраст с гледането към фалшив образец.

Теос - втори брой

Историческо изследване на учението за Божеството в средите на адвентизма

Теос - първа част

Историята на учението за Бог и Неговия Син в адвентните среди