Брошури

Ние се променяме чрез гледане

Как гледането към истинския Бог и Неговия Син ни променя в контраст с гледането към фалшив образец.

Теос - брой 5

В този брой на Теос се проучва подробно идентичността на Светия Дух.

Теос - втори брой

Историческо изследване на учението за Божеството в средите на адвентизма

Теос - първи брой

Историята на учението за Бог и Неговия Син в адвентните среди

Теос - трети брой

Том 3-ти проследява историята на адвентната христология след
смъртта на г-жа Уайт през 1915 г.

Теос - четвърти брой

Част 4-та изследва последствията от смяната на боговете, изоставянето на вярата ни в Родения Син и отричането на истинския Божи Син и истинския Бог, неговия Баща.