Протестантското евангелие срещу евангелието от 1888 г.

Каква е връзката между оправданието и освещението? Дали освещението е част от евангелието или дело на евангелието, което Христос извършва извън нас, както твърдят повечето протестанти. 

Пастор Уолтър Файт наскоро представи поредица, в която се показва, че евангелието е едно дело на Христос, което е изцяло извън нас. Има частична истина в това, но това не е цялата история, а без принципа на Божествения модел е трудно да се избегне тази идея, или противоположната на нея, която е Римската система на делата.

Представено: Ноем 29, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс