Изследователният съд в долината Ахор

Част от поредица Есенни празници 2018

Още един пример за това как протича съдът, когато хората отказват да следват ненасилственият план на Бога за завладяването на Ханаан. Техният отказ лишава Бога от възможността да има първи плод от хора, които отразяват Неговия характер. Начинът по който дошла присъдата за престъплението на Ахан е развитие на мисленето, че народът е по-добър от него, вместо да се покаят за греха на общонародното ограбване на Бога от първите Му плодове.

Представено: Септ 15, 2018
Говорител: Деян Делчев