Двата завета и характерът на Бога

Част от поредица Ейдриън Ибънс в България -2018 г.

За да повярваме наистина, че Христос е пълно отражение на Своя Баща, трябва да познаваме отношенията на заветите, така както те са представени във вестта за оправдание чрез вяра на Уагонър и Джоунс през 1888 г.

Представено: Юли 29, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс