Maranatha Media - Bulgaria

A11 Божият гняв

Част от поредица Агапе

Какво означава за Господ да се гневи? Нека погледнем към Исус, за да определим Божия гняв, защото Той е пътят към Отца. Когато Исус застана пред лидерите на Израил и им каза, че са лицемери, той със сигурност е ядосан. Кулминацията на този гняв? Матей 23:37-38 37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 38 Ето, вашият дом се оставя пуст. Това причинява на Господа невероятната скръб, за да може най-накрая да позволи на неговите непокорни деца да вземат решение да Го отхвърлят. Гневът на Господа е да напусне къщата на нечестивите, да стане пустиня, като същевременно преживява страшна скръб. Думата гняв на еврейски език е aph и означава бързо дишане през носа. Тя може да бъде или гняв, или мъка, или и двете. Зависи от това как виждате Бога. Когато видите библейския смисъл на гняв, сърцето ви ще се изпълни със скръб към нашия Отец за всичките страдания, които е претърпял поради нашите грехове. Нека Му позволим да ни събере или ще остане домът ни пуст, за да може змията да дойде и да унищожи?

Представено: Фев 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс