Свали книгата
автор: Деян Делчев
Публикувана: Ноем 15, 2017
Написана: Дек 01, 2014
Сваляния: 138

Завещанието, което Бог е направил на Своя Син,
разкрива истинското естество на греха,
същината на Великата борба
между Христос и Сатана,
и прочиства пътя на вярата за сънаследниците
към Божиите заветни обещания.
Всеки вярващ в Сина е сънаследник на Завещанието,
което във Възлюбения ни облагодетелства
с „всичко необходимо за живота и благочестието“.
Процесът на нашето осиновяване от Бога
е необходим точно, за да можем да имаме дял
в това вечно наследство.
Във време на най-голямо объркване по отношение на идентичността,
свещеният договор, сключен между Бог и Неговия Син,
ни представя ясно истината за това
как е започнало всичко, кои сме ние и какво се очаква от нас.

На добър път в търсене на
съкровищата на вечното наследство!