Свали книгата
автор: E. Дж. Уагонър
Публикувана: Юли 11, 2017
Написана: Март 08, 1891
Сваляния: 205

Коментар върху посланието към Римляните, чиято цел е заявена от автора му така:

"Когато имаме силна вяра, че Христос живее в нас, ние можем да продължим да работим за други със сила и да присъединим гласовете си към тези на ангелите в небето. Тогава вестта ще се разпространи с висок вик. Причината, поради която тя не го е направила досега е затова, защото ние не сме я разбрали в неината пълнота. В миналото мнозина от нас не са имали сърцевината на вестта, която е целият Христос. Когато имаме Христос, ние имаме всичко и познаваме силата, която съществува в Него. Тогава Му се подчиняваме и силата почива върху нас. Словото, което проповядваме, ще се разпространява със сила и високият вик на Третата ангелска вест ще бъде налице. Тази вечер аз съм ощастливен от вярата, че високият вик започва сега.

Великото увенчаване ще бъде налице скоро ­ когато Христос доиде. Тогава ние ще Го видим, Него, Когото, без да сме видели, обичаме; в Когото, вярваики, макар че сега не Го виждаме, се радваме с неизказана и преславна радост. В онзи радостен ден ние ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим както е.

Нека Бог да отреди този ден да доиде скоро. Бог да отреди всеки един в този дом да Му отдаде сърцето си и да може да каже: "Ето ме, Господи, вземи ме; аз съм Твои и Ти си мои; използваи ме, Господи, по Твоя собствен начин, за да известиш на езичниците чрез мен неизследимите богатства на Христос".