Свали книгата
автор: Маргарета Тиърни
Публикувана: Ноем 02, 2016
Написана: Окт 01, 2012
Сваляния: 671

В един лек и достъпен стил, книгата разглежда важни исторически моменти, свързани с промените на християнската доктрина за Божеството. Авторката обръща специално внимание на адвентната история по проблема (от 1844 г. до днес), предоставяйки исторически сведения от различна гледна точка. Маргарета Тиърни е австралийка. Преведох книгата й, защото историческият анализ на критично важните събития е достатъчно обхватен и същевременно достъпен. Желая на всички читатели благословенията на нашия небесен Баща в търсене на истинските ни корени.