Предложен ред за четене

Войни на идентичността

Войни на идентичността е едно пътуване на себеразкриването.
То е покана да научим за своята стойност изцяло в контекста на отношенията.

Животът ни е бомбардиран постоянно от еднообразни послания, които ни казват, че успехът идва само в резултат на доказване на света и на самите себе си, че имаме това, което се изисква, че имаме правилните неща. Това е една система, която ни учи да се чувстваме важни и ценни, само когато достигаме и изпълняваме определен стандарт. Резултатите от тази система са видни и доказателството не е добро. Милиони са депресирани и всеки ден стотици хора завършват своя живот в отчаяние. Каня ви да научим, какво е истинското естество на войната, в която сме въвлечени - война на идентичността, която определя нашето достойнство и стойност. Залозите са големи, защото става въпрос за живот или смърт. Тази книга съдържа моето пътуване и принципите, които съм научил по пътя. Свободата е относително нещо, но тази книга документира моето пътуване към свободата.

 

Мъдростта на Бога

Този, който има Сина, има живот.

Защо това е така? Защото в Божия Син се намира чистото сърце на един Син, който е послушен на Своя Баща.

Той винаги извършва, това което е угодно на Отец. Той също има благословението на Отец и силна привързаност към Него.

Сърцето на Сина си почива съвършено в любовта на Неговия Баща.

Божественият модел на живота

Преди триста години, сър Исаак Нютон разкрил в неговата монументална творба Принципия, универсалните закони на физическата вселена и принципите, които обвързват планетите и звездите. Тази книжка проучва божествения модел на човешките отношения и каква е тайната на живота, който носи благополучие и благословение.

 

 

Моят Любим

Моят Любим

Въпроси на живота

Въпроси на живота
 

Първородна любов

Ако се покланяме на един Бог, който обича заради вродени качества, тогава ние ще вършим същото. Превръщаме се на това, което гледаме. Но ако се покланяме на един Син, на когото всичко е било дадено и който си почива в увереността на сладката и великодушна любов Агапе на Неговия Баща, тогава ние можем да бъдем трансформирани по образа на тази любов и да обичаме както Бог обича Своя Син.

Нашият Бог е Агапе и в Него няма никаква Ерос.

Свидетелството на духовните ни предци за вечния завет и Божеството

Извадки от писанията на Елън Уайт и пионерите на адвентизма за Вечния завет и Божеството

Премахване на стълба

Кратък исторически преглед на промените в учението за Божеството в християнството и адвентизма

ТЕОС и забравеният РОДЕН СИН

Текстуален вариант на поредицата "Теос"
 

Съботен извор

Думите, които Отец изговорил на Своя
Син по време на Неговото кръщение са
ехо от благословението, което Той излял
върху Него по време на първата събота
от сътворението. Отец всеки ден се е
наслаждавал в Своя Син и Синът се
радвал пред Него. В съботата, Отец
вдъхнал върху Сина Си и Синът се
освежил в любовта на Своя Баща. Тази
интимна връзка между Отец и Сина е
вложена за постоянно в съботата и всяка
събота Отец вдъхва освежаващата Си
почивка върху Своя Син и върху всички,
които приемат Сина.

Христос, съботата и висотите на вестта от 1888 година

В продължение на повече от 120 години, Христовата църква е търсила нейния любим след като Той е чукал на вратата й между 1888 г. и 1895/96 г. Дарът на Духа е бил там през цялото време в сърцето, което се отваряло за Духа, който протича в съботите на Господ. Джоунс го е изразил така ясно и тези четири проповеди ви водят стъпка по стъпка от окаяния червей към запечатания светия.

Божият странен акт

 Защото ГОСПОД ще стане както на хълма Ферасим, ще се разгневи както в долината Гаваон, за да направи делото Си, чудното Си дело, и да извърши работата Си, удивителната Си работа. Ис. 28:21

Какво е това странно дело, което Бог върши? Мнозина казват, че това е един нехарактерен акт на Бога, който очиства вселената от грях. Дали Бог някога излиза извън характера Си?

Кой е Богът на който се покланяте. Дали Той е автор на живота, любовта и свободата, или комбинация от автор на живота и автор на смъртта? Дали Божията милост и справедливост са две противоположни страни в Неговото естество, или справедливостта е израз на милостта Му?

Змията разкрита при завладяването на Ханаан

Как примиряваме масовото заколение на народи с меча на Израил с думите на Христос?

…защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат.

Не само мъже, но и жени и деца:

Вт. 2:34  И превзехе всичките му градове по това време, и унищожихме напълно мъжете, жените и малките от всеки град; никого не оставихме.

Служението на смъртта

Защо Исус казал на Петър да прибере меча си, а същевременно казва на Мойсей да извади меча и да умъртви бунтовниците, които отказват да се покаят? Научете за служението на смъртта и как всички тези парченца се сглобяват в хармония.

Предпотопният кръст на Христос

Тайната на кръста обяснява всички други тайни. В светлината, която струи от Голгота, атрибутите на Бога, които са ни изпълвали със страх и ужас, изглеждат красиви и привлекателни. Милост, нежност и бащинска любов се виждат примесени със святост, справедливост и сила. Докато наблюдаваме величието на трона Му, висок и издигнат, виждаме Неговия характер в своите благодатни проявления, и както никога пред това, осъзнаваме значимостта на тази скъпа титла: "Татко наш." Великата борба - с. 652 / бълг. Гл. 40 Освобождението на Божия народ  Параграф 43

Голгота В Египет

Помислете върху това внимателно. Умовете на римските войници са контролирани от Сатана, но дихание чрез което те живеели е животът, който осветлява всеки човек, идващ на света. Силата на Христос в душите на хората е използвана от Сатана, за да Го прикове на кръста. Само поспрете и се замислете върху това за момент. Картината на един римски войник с високо издигнат чук и забиващ пирон в онези скъпоценни ръце на Спасителя, съдържа ключа за язвите в Египет и всичката унищожителна сила, която е била изявявана по земята.

Бунтът на Корей

Кой изпратил Корей, Датан и Аврион живи в рова?

Числа 16:31-33   И когато той изговори всички тези думи, земята под тях се разпука;  32 земята отвори устата си и погълна тях и домочадията им, всичките хора на Корей и целия им имот.  33 Те и всичко тяхно слязоха живи в Шеол, земята ги покри и те погинаха отсред събранието.

Свещеник завинаги

“Свещенството на Христос започна веднага след като човекът съгреши. Той беше  направен свещеник по реда Мелхиседеков. … Сатана смяташе, че Господ се е отказал да държи за човека, но Звездата на Надеждата осветли тъмнината и мрачното бъдеще в Евангелието, проповядвано в Едем” (Ръкопис 43б-1891 г. (4-ти Юли, 1891 г.) параграф 5).

Евангелието в Галатяни (1888 г.)

Дискусия за закона в Галатяни с далеч достигащи изводи.

Двата завета в Галатяни - А. Т. Джоунс (1900 г.)

Изследване на двата завета в Галатяните

Защо тогава е законът

Изясняване на функцията на закона, така както тя е представена в Галатяните.
 

Отстраняване на Августиновите очила за заветите, за да бъде приет късният дъжд

Научетe как развитата от Августин система за завета е съдействала да постави преграда за получаването на късния дъжд чрез най-скъпоценната вест проповядвана праз 1888 г.

Зачитане на Колосяни 2:16, 17

Един текстуален преглед и анализ на ключов пасаж от писанията на Павел, който има отношение към празници, новолуния и съботни дни. Един от най-горещо обсъжданите текстове в християнския свят, той е изпозван като експонат А за забряняването на събиранията на Божия народ, които се намират в книгата на закона. Но дали апостолът, който сам е съблюдавал определените времена, същевременно ги и осъжда, наричайки ги само едно законническо робство? Дали Павел казва, че седмият ден събота повече не е уместен за християните? Съвременните коментатори са пренебрегнали критични аспекти от вътрешната последователност на Павловите писания. "Зачитането", обаче, възстановява точно това.

Стойте до граничните камъни

Адвентното движение било съградено върху основата на Откровение 14:12 като такова, което пази заповедите на Бога и вярата на Исус. От тази основа, тази книжка разкрива връзката с едно разбиране за правдата на Христос, която се изявява в послушание на всички заповеди на Бога.

Церемониалната разделителна линия в адвентната история

Кое в Библията принадлежи на церемониалния и кое на моралния закон. Една стара дилема с актуално приложение.

Божественият модел в църквата

Първоначално тази книга беше написана, за да посрещне специфичната ситуация на църковното общество. Какво трябва да прави човек с едно лично убеждение, което отива в различна посока от тази на ръководителите на това общество? Западният ум е обучен да мисли по един напълно егалитарен начин и не отделя време да мисли за това как по-различно може да се подхожда към ръководителите, освен с подозрителност и презрение. Тази книга разкрива библейски принципи за това как да се апелира към властта в църквата и да се избягват проклятията, които идват към всички онези, които се стремят към краткия и лесния път в отношението им към такива въпроси.

Поуки от историята на църковната организация

Старейшините А. Т. Джоунс и Е. Дж. Уагонър били избрани от Бога вестители, които трябвало да донесат вестта за правдата чрез вяра на Божия народ на остатъка. Отхвърлянето на тази вест подтикнало тези мъже към една фатална заблуда по отношение на въпроса за организацията. Дано, когато изучаваме тяхната история, да си извлечем поуки за Божията църква в тези последни дни.

Ами празниците?

"Ами празниците?" отговаря на много въпроси като:Изискват ли се постановленията от нас днес?
Какво е включено в постановленията?
Празниците съдържат ли морални принципи?
Трябва ли да пазим постановленията, за да бъдем спасени?

Следвахме ли хитро измислени басни

Изследване на "ежедневната" от Даниил 8:12