Maranatha Media - Bulgaria

Възмездие

Публикувана Апр 10, 2016 от Гари Хълкуист в Божият характер
514 Намерена

Превод от оригиналната статия на английски: Vengeance

 

"А ГОСПОД му каза: Затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И ГОСПОД сложи белег на Каин, за да не го убие никой, който го намери Битие 4:15.

Каин, първият убиец в историята, оплакваше, не смъртта на брат си, която той му причини, но че щял да бъде убит от всеки, който го намери. Господ го уверил, че това няма да се случи. Наказанието му било: земята ще бъде проклета, когато се опитва да я обработва, щял да бъде бежанец и скитник по земята, и щял да бъде белязан. Каин разбирал, че това означава "ще бъда скрит от лицето ти" Бит. 4:14. Това бе наказание „повече от това, което мога да понеса" Бит. 4:13.

Следващият път, когато възмездието се появява в Писанието, е когато Мойсей пее последната си песен. Второзаконие глава 32 предсказва отстъплението на Израил, когато те „оставят Бог, който ги е направил" Вт. 32:15, и се покланят на „нови богове, които са се появили от скоро, които бащите им не познаваха" Вт. 32:17. "И когато Господ видял това казал: "Ще скрия лицето си от тях." Вт. 32:20. Той се обръща; благословението Му е въздържано.

Господ вече бил казал на Мойсей, в предишната глава, че това ще се случи. "Този народ ще отидат в блудство след непознати богове" "ще ме оставят" Вт. 31:16 и "Аз ще ги оставя...и ще скрия лицето си от тях, и те ще бъдат поядени" Вт. 31:17. Тогава народът ще каже: Всичко това ни се случи, "защото нашият Бог не е между нас."

Давид знаел какво означава Господ да скрие лицето Си. "Не скривай лицето си далече от мен...нито ме оставяй, о, Боже" Пс. 27:9. Давид не искал Бог да скрие лицето Си от Него, но се молил на Бога, "Скрий лицето Си от греховете ми, и изличи всичките ми нечестия" Псалм 51:9. Той искал Бог да въздаде на греховете му и да ги заличи от съществуване; "Скрий лицето си от греховете ми" но "НЕ скривай лицето Си от мен." Псалм 69:17; Псалм 102:2. "Не скривай лицето Си от мен, да не би да стана като онези, които слизат в ямата" Псалм 143:7. С други думи, онези които загиват, загиват защото скрива лицето Си от тях. Това е Божието възмездие.

Точно това е станало, когато Синът на Бога пое греховете ни върху Себе Си на кръста. Неговият Баща скрил лицето Си и "настана тъмнина по цялата земя" за три часа (Лука 23:44). Ето защо Иисус извикал, "Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?" Това било възмездието на Бог към Неговия Син, който бе "направен грях за нас, който грях не познаваше.“ 2 Кор. 5:21

Точно в този смисъл Бог казва: "На мен принадлежи възмездието и въздаянието“ Вт. 32:35. "О, ГОСПОДИ Боже, на когото принадлежи възмездието." (Псалм 94:1) Той ще отплати на нечестивия. Но как? Последният стих обяснява. "Той ще докара върху тях нечестието им и ще ги отсече в собствената им нечестивост" (Псалм 94:23). Беззаконието на нечестивите ще дойде върху нечестивите; собственото им нечестие ще ги отсече. Как става това?

"Хвалете Господ! Пейте на Господ! Псалм 149:1. "нека Израил се радва в Него" Пс. 149:2. "Нека хвалят името Му!" (Пс. 149:3) "Славословия на Бога ще бъдат в устата им и двуостър меч — в ръката им" Псалм 149:6, "за да извършат възмездие над народите" Псалм 149:7. А точно това се е случило във 2 Летописи 20.

Йосафат бил уведомен за наближаването на едно огромно множество войници от Моав и Амон и хълма Сиир, идващи да унищожат Ерусалим. Един пророк дошъл и окуражил народа с думите "битката не е ваша, но на Господ" 2 Лет. 20:15. Йосафат инструктирал певците да излязат пред армията и да хвалят красотата на святостта като казват: "Хвалете ГОСПОД, защото милостта Му трае завинаги." (2 Лет. 20:21) И когато техните армии чули пеенето, те възстанали един срещу друг "напълно погубвайки и унищожавайки се ... всеки помогна да унищожи другия“ 2 Лет. 20:23.

"Възмездието е мое; Аз ще отплатя, казва Господ." (Римл. 12:20) "Затова ако врагът ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие: защото като правиш това ще натрупаш жар на главата му. Не се оставяйте да бъдете победени от злото, но побеждавайте злото с добро." (Римл. 12:21-22) Пейте на неприятелите си, благославяйте онези, които ви кълнат, молете се за онези, които се отнасят към вас със презрение. И какво ще се случи? "Неговото зло ще се върне върху собствената му глава" (Псалм 7:16). "Народите затънаха в ямата, която направиха, кракът им се хвана в мрежата, която скриха. 16 ГОСПОД се е изявил, Той извършва съд. Безбожният се впримчва в делото на ръцете си." (Псалм 9:15-16) " Злото ще убие безбожния и които мразят праведния, ще бъдат осъдени.“ (Псалм 34:21)

"Всичко което трябва да знае и може да знае човек за Бога е било разкрито в живота и характера на Неговия Син, Великият Учител." Медицинско Служене с. 95/По стъпките на Великия Лекар – част 5, Предположения за Бога. Нашият благодатен и небесен Баща и Неговият скъп Син не желаят някой да загине. (2 Петр. 3:9) "Който ме е видял," казал Иисус, "е видял моя Отец" (Йоан 14:9). И Иисус казвал: Аз "не съм дошъл на света, за да унищожа живота на хората, но да ги спася" (Лука 9:56). Точно тази е целта и на Неговия Баща, защото те са едно в цел. За съжаление, Те няма да могат да спасят всеки. Твърде много ще викат на скалите и планините да паднат върху тях и "скрийте ни от лицето на Оня, който седи на трона." (Откр. 6:16) И ще плачат, както Иисус плака за Ерусалим, когато остави дома им пуст (Мат. 23:38), Той и Неговият Баща ще скрият лицето Си в отговор на молитвата, на онези, които викат на скалите.

Благодат и мир да бъдат на вас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отец в истина и любов. (2 Йоан 3)