Смъртта при Червеното море

Публикувана Яну 09, 2018 от Деян Делчев в Божият характер Намерена: 412

Мислех за следното във връзка със случая при Червеното море. Библията е написана по един начин, който ни позволява да отсъдим за това какъв е Божият характер, а в този процес сме съдени и ние:

Мат 7:2: Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

Лук 19:21-22: Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял;

Бог е Баща на всички народи и иска да спаси всички. Откъде тогава идва мисленето:

Изх 14:25: Той извади колелата от колесниците им та те се теглеха мъчно, така щото египтяните рекоха: Да бягаме от Израиля, защото ИЕОВА ВОЮВА ЗА ТЯХ против египтяните.

И изглежда сякаш Господ подкрепя това, защото Мойсей казва на Израил:

Изх 14:14: Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни.

Виждаме ли как огледалото на закона отразява греховното мислене?

Яков 1:23: Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото;

Кое е това, което караше египтяните да смятат, че Бог воюва за Израил?

Рим 7:11: Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, ИЗМАМИ МЕ и ме умъртви чрез нея.

Заради това си мислене египтяните се озоваха на дъното на Червеното море. Червеното море бе кръщение за Израил:

1 Кор. 10:1-4: Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били КРЪСТЕНИ ОТ МОЙСЕЯ, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос)

Какво символизира кръщението?

1 Петр. 3:21: Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа;

Кол 2:12-13: погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;

Кръщението е символ на очистването от греха. Когато приемаме Христос, азът умира, но ние продължаваме да живеем Христовия живот:

Рим 7:9: И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях:

Гал 2:19-20: Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Египтяните обаче си останаха в греха и затова, онова което беше спасително за Израил се оказа смъртоносно за тях:

2 Кор. 2:14-16: "Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен?"

Обърнете специално внимание на 15-ти стих и ще разберете какво убива египтяните. Уханието на Божия характер през техните греховни тълкувания "Йехова воюва за Израил".


Пс 50:21: "Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; Но Аз ще те изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти."


Ис 55:8-9: "Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли."