4. Как Агапе убива?

Част от поредица Пътят на Агапе

В светлината на Божията любов, разкрита във факта от Йоан 3:16, на нас ни се предоставя различна перспектива за Божията съдебна процедура. Наистина ли смятаме, че Този, Който даде скъпия Си Син за нас, може да прояви качества на убиец? Нека посрещнем това предизвикателство с истината за характера на Отец, така както е разкрита в Неговото Слово.

Представено: Юли 22, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс