01 Тясната порта

Част от поредица Тясната порта

Светът бил чакал 4000 години идването на Месия, но когато Той дошъл при Своите, светлината от него разкрила мрака в хората. Това изследване се основава на Лука 22-ра глава и на това как човечеството се разкрива от заговора на свещениците, до заговора на Юда, до отричането на Петър и на всички ученици, които Го оставили и се разбягали.

Пътят към живота е тясна порта, защото докато не се изправим срещу широтата на човешкия проблем, ние в действителност няма да потърсим лекарството на евангелието.

Представено: Апр 03, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс