Светият Дух и трептението

Публикувана Яну 17, 2019 от Ейдриън Ибънс в Общи Намерени: 134
Преведено от Деян Делчев

Принцип на Божествения модел

Свети Дух = източник (Невидим)

Treptenie = канал (видима)

Не трябва ли душите ни да бъдат в такова състояние, че всеки акорд на арфата на нашето същество да трепти с похвали към Бога, когато е докосната от пръста на Неговата любов! Не трябва ли да бъдем в тази близост с Бога и да имаме тази пълнота на Исус, че душите ни да бъдат издигнати и вниманието ни винаги да бъде насочено към Божията благодат, и да бъдем водени към размишление за небето и небесните неща? {Проповеди и разговори, том 2,   2SAT 50.1} {Ръкопис 4  Ms4-1888}

Удивителната черта на божествените действия е постигането на най-великото дело, което може да се направи в нашия свят, чрез много прости средства. Божият план е всяка част от неговото управление да зависи от всяка друга част, цялата като колело в колело, работеща в пълна хармония. Той се движи върху човешки сили, кара Духа да докосва невидими акорди, а трептенията достигат края на Вселената. Князът на силата на злото може да бъде държан под контрол само от Божията сила в третата личност на Божеството, Святия Дух. {Специални свидетелства,   SpTA10 37.1}

Прекалено лесно сме доволни от вълнението на повърхността, когато е наша привилегия да очакваме дълбокото движение на Божия Дух. Ривю енд Херълд,  RH 10 юни 1902

Деяния 2: 1-2 И когато настана денят на Петдесетницата, всички бяха единодушни (в един акорд) на едно място. (2) И изведнъж дойде звук от небето, като на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха.

Молете се, за да може мощните енергии на Святия Дух, с цялата им съживителна, възстановителна и трансформираща сила, да слязат като електрически шок върху поразената от парализа душа, събуждайки всеки нерв с тръпка на нов живот, възстановявайки целия човек от неговото ззмъртвяло, земно, чувствено състояние към духовна стабилност. {Свидетелства, том 5,   5T 267.2}

Съкровищата на истината, които притежаваме, трябва да бъдат дадени на света, за да може той да научи за стойността на истината. Нуждите на тези, които страдат от духовна бедност, трябва да бъдат облекчени. И не само умовете на тези, на които се помага, ще бъдат впечатлени, но умът на този, който върши работата, ще бъде раздвижен от силата на Святия Дух. Чрез сътрудничеството на силата, която идва от Бог, той ще бъде в състояние да направи истината толкова ясна, че тя ще трепти в други умове. Истината е Божията сила за спасение на всички, които я приемат. Той хвърля светлина в сърцето и упражнява убедително влияние върху ума, като стимулира и укрепва онзи, който споделя съкровищата на Божието Слово. {Ръкопис 88-1898}

В хармония

Докато всички създадени същества признаваха верността към любовта, имаше съвършена хармония в Божията вселена. Патриарси и пророци, РР 35

  Сега съвършената небесна хармония бе прекъсната. Нагласата на Луцифер да служи на себе си вместо на своя Създател, предизвиква чувство на страх, когато беше наблюдаван от онези, които смятаха, че Божията слава трябва да бъде върховна. Патриарси и пророци, РР 35

Влиянието на светите ангели сякаш известно време го отнасяше с тях. Когато песни на възхвала, се издигаха в мелодични трели, изпявани от хиляди щастливи гласове, духът на злото изглеждаше победен; неизразима любов развълнува цялото му същество; душата му се изливаше в хармония с безгрешните поклонници в любов към Отца и Сина. Но после отново се изпълни с гордост от собствената си слава. Патриарси и пророци, РР 37

Докато тайно разпалваше раздор (дисхармония) и бунт, той със съвършено изкуство правеше така, че това да изглежда сякаш единствената му цел бе да насърчава лоялността и да запази хармонията и мира. {Патриарси и пророци, PP 38.2}

Небесната хармония никога не беше прекъсвана; Защо сега да има раздори (дисхармония)? Патриарси и пророци РР 39

Човекът трябваше да носи Божия образ, както във външна прилика, така и по характер. Единствено Христос е "изразения образ" (Евреи 1:3) на Отца; но човекът беше оформен по подобие на Бога. Неговата природа беше в хармония с Божията воля. Патриарси и пророци PP 45

На всеки горски лист или планински камък, във всяка блестяща звезда, в земята, във въздуха и в небето, е написано Божието име [характер]. Редът и хармонията на сътворението им говориха за безкрайната мъдрост и сила. [Псалм 19: 1-3] Винаги откриваха нещо, което ги привличаше и изпълваше сърцата им с по-дълбока любов и предизвикваше нови изрази на благодарност. {Патриарси и пророци PP 50.3}

Божият закон е свещен като самия Бог. Той е откровение за Неговата воля, копие на Неговия характер, израз на божествената любов и мъдрост. Хармонията на творението зависи от съвършеното съответствие на всички същества - одушевени и неодушевени със закона на Твореца. Патриарси и пророци PP 52

На Ева бе разказано за скръбта и болката, които отсега нататък трябваше да бъдат нейния дял. И Господ каза: Желанието ти ще бъде към мъжа ти и той ще те владее. В творението Бог я е направил равна на Адам. Ако останеха покорни на Бога - в хармония с Неговия велик закон на любовта - те винаги щяха да бъдат в хармония един с друг; но грехът донесе раздори (дисхармония) и сега техният съюз и хармония можеше да се спаси само чрез подчинение на единия към другия.

Никой освен Христос не би могъл да спаси падналия човек от проклятието на закона и да го върне отново в хармония с Небето. Патриарси и пророци, PP 63

Бог трябваше да се прояви в Христос, като "примири света със Себе Си". 2 Коринтяни 5:19. Човекът е станал толкова деградирал от греха, че за него е невъзможно да влезе в хармония с Онзи, чиято природа е чистота и доброта. Но Христос, след като изкупи човека от осъждането на закона, можеше да придаде божествена сила, за да се обедини с човешките усилия. По този начин, чрез покаяние към Бог и вяра в Христос, падналите деца на Адам биха могли отново да станат „Божии синове“. 1 Йоан 3: 2. {Патриарси и пророци, PP 64.1}

 

Извън хармония

Излизането на човечеството от небесната хармония.

Бит. 3: 8 И чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината през деня; а Адам и жена му се скриха от лицето на ГОСПОДА Бога сред дърветата на градината.

Псалм 139: 7 Къде да отида от твоя дух? Или къде да избягам от Твоето присъствие?

Йоан 12: 28-29 Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас от небето, казвайки: И аз го прославих, и пак ще го прославя. (29) И така, народът, който стоеше там и слушаше каза, че е гръм; а други казаха: ангел му говори.

Цялата обида и презрение, които са предложени на Христос, всичките страдания, причинени на Неговите ученици, ще бъдат толкова свежи в спомените им, както при извършването на сатанинските дела. Гласът, който те чуваха толкова често в молитва и убеждаване, отново ще звучи в ушите им. Всеки тон на благодатна грижа ще трепти толкова ясно в ушите им, както когато Спасителят говореше в синагогите или на улицата. Тогава онези, които Го прободоха, ще призоват скалите и планините да паднат върху тях и да ги скрият от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв, и кой може да устои? „Гнева на Агнето” - Един, който някога се показваше пълен с безкрайна нежност, търпение и дълготърпение, който се предаде като жертвено агне за клане, за да спаси грешниците, сега падаше върху тях, защото не Му позволиха да отнеме вината им. {Писмо 131 - 1900}

А на земята мир, и благоволение към хората. ”О, да можеше днес човешкото семейство да разпознае тази песен! Декларацията след това, ударената след това нота, ще нараства до края на времето и ще изгрее до краищата на земята. Когато изгрее Слънцето на Правдата, с изцеление в крилата Му, тази песен ще бъде повторена от гласа на голямо множество, като глас от много води, който казва: „Алилуя! Господ Бог Всемогъщи царува." Откр. 19: 6. {Копнежът на вековете, 48.1-2}

Очите на Адам и Ева бяха наистина отворени, но към какво? За да видят собствения си срам и разруха, да разберат, че дрехите на небесната светлина, които са били тяхна защита, вече не са около тях като защитници. Очите им бяха отворени, за да видят, че голотата е плод на престъпление. Когато чуха Бога в градината, те се скриха от Него; защото очакваха това, което до падането си не бяха познали - Божието осъждение. , , , {Конфликт и кураж, с. 20.3}

Чистото сърце

Само подобните могат да оценят подобните. Ако не приемете в собствения си живот принципа на саможертвената любовта, която е принципът на Неговия характер, не можете да познавате Бога. Сърцето, измамено от Сатана, гледа на Бога като на тиранично, безмилостно същество; егоистичните характеристики на човечеството, дори на самия Сатана, се приписват на любящия Създател. "Ти си помислил," казва той, "че аз съм съвсем като тебе." Псалм 50:21. Неговите провидения се тълкуват като израз на произволна, отмъстителна природа. Така е и с Библията, съкровищницата на богатствата на Неговата благодат. Славата на нейните истини, които са високи като небето и обхващат вечността, са неизвестни. За голямата маса от хората, Самият Христос е "като корен от суха земя" и не виждат в Него "никаква красота, че" да Го пожелаят ". Исая 53: 2. Когато Исус беше сред хората - откровението на Бога в човечеството, книжниците и фарисеите заявиха пред Него: "Ти си самарянин и имаш бяс". Йоан 8:48. Дори Неговите ученици бяха толкова заслепени от егоизма на сърцата си, че бяха бавни да разберат Онзи, който беше дошъл да им покаже любовта на Отца. Затова Исус ходи в усамотение сред хората. Той беше напълно разбран само в небето. {Мисли от планината на благословението, MB 25.2}

     Когато Христос дойде в Неговата слава, нечестивите не могат да издържат да Го гледат. Светлината на Неговото присъствие, която е живот за тези, които Го обичат, е смърт за нечестивите. Очакването на Неговото идване е за тях "страшно очакане на съд и огнено негодувание". Евреи 10:27. Когато Той се яви, те ще се молят да бъдат скрити от лицето на Този, Който е умрял, за да ги изкупи. {Мисли от планината на благословението  MB 26.1}

Но за сърцата, които са се пречистили чрез обитаването на Святия Дух, всичко се променя. Те могат да познават Бога. Мойсей се скри в процепа на скалата, когато Господната слава му се откри; и когато сме скрити в Христос, виждаме Божията любов. {Мисли от планината на благословението,  MB 26.2}

Ще изпратя страха си пред тебе. (Уплашен от собственото си ехо)

Изход 23: 27-28 Ще изпратя пред теб страха си и ще погубя [ще смутя, ще поставя в комоция] всичките народи, пред които ще отидеш, и ще обърна гърбовете на всичките ти врагове към теб. (28) Ще изпратя пред тебе стършели, които ще изгонят отпред тебе хивейците, ханаанците и хетейците.

Вт. 2:15 Защото ръката на ГОСПОДА беше против тях, за да ги погубят (смути) отсред войската, докато ги довърши.

Ис. Навин 10:10 И ГОСПОД ги обърка пред Израил и Израил ги порази с голямо поражение в Гаваон и ги преследва по пътя, който отива към Веторон, и ги порази до Азека и до Макида.