Пътят отвъд Лутер

Публикувана Ноем 12, 2018 от Деян Делчев в Трета ангелска вест Намерени: 76

 

24 ТОЧКИ КОИТО РАЗШИРЯВАТ СВЕТЛИНАТА НА ТРЕТИЯ АНГЕЛ

1. Релатиционното естество на нашата стойност. Стойността ни се определя от това, че сме деца на Бога, а не от това, че постигаме или изпълняваме нещо. Вестта за идентичността – Идентичностни войни (Гал. 4:1-7; Йоан 8:34, 35 слугата не остава в дома)

2. Силата на бащите да благославят своите деца, когато съпругите дават власт на думите им, чрез техния дух на покорство. Въпроси на живота.

3. Проклятието, което идва върху хората, които се бунтуват срещу законната власт в живота им. Петата заповед се прилага както за родителите, така и за пастори и учители. Патриарси и пророци, Гл. 27, Параграф 23.

4. Божественият модел на Отец и Сина като образец за целия живот.

5. Наследството на Божия Син дефинира агапе на Отец.

6. Христос е авторът на вярата от деня в който е бил роден и е получил всичко чрез вяра. Той напълно вярва на Отец и владее на трона на вселената чрез вяра. Това Го превръща в едно Същество, което има безкрайна благодарност и любов към Своя Баща.

7. Всезнанието на Отец, което дава възможност за риск и по този начин дефинира дълбочината на Неговата любов съдържаща се в напълно рисковото даряване на Неговия Син.

8. Отношението на Божествения модел между Божия характер и Неговата сила като източник на всяко истинско поклонение.

9. Ежедневната агония на Христос и Неговия постоянен кръст траещ 6000 години плюс годините от падението на Луцифер.

10. Филаделфийската църква влиза през отворената врата и всички преминават в Лаодикийското състояние. Само онези, които приемат своето Лаодикийско състояние и приемат съвета към Лаодикия могат да получат късния дъжд.

11. Църквата на Адвентистите от Седмия Ден все още е Божия църква на остатъка въпреки че е в отстъпление заради поклонението на Триединството и отхвърлянето на вестта за оправдание чрез вяра от 1888 г. Божиите хора трябва да изповядат греховете на своя народ и да се молят за неговите ръководители да се покаят за неговото идолопоклонство и за отхвърлянето на родения Син на Бога и Неговата правда.

12. Радостната реалност, че Отец е напълно разкрит в живота на Своя Син на земята по време на 33-те Му години тук. На земята Исус определя изказа на 10-те заповеди с езика на отношенията. Христос никога не е убил никого и затова Бог не убива никой при каквито и да е обстоятелства.

13. Царството на Бога не използва физическо, психическо или духовно насилие. Любовта се събужда само от любов. КВ с. 22.

14. Десетте заповеди са копие на Божия характер, а грехът е престъпване на Божия характер, така както той е разкрит в Неговия Син.

15. Релативното естество на умилостивението чрез саможертвената и себеотрицателна любов на Бога и Неговия Син в заплащане на присъдата за греха, която изисквала фалшивата справедливост на Сатана, за да можем да повярваме, че можем да бъдем простени. Очистващата кръв на Христос ни освобождава от фалшивото вярване, че Бог не може да ни прости

16. Отношението на Божествен модел между човека и земята причинява всички проклятия на земетресения, торнадо и природни бедствия. Носейки трънената корона, Христос разкри, че Той покорява ефектите от нашия бунт върху природата като вдъхва Своя нежен и успокояващ Дух върху земята, което е илюстрирано чрез 4-те ангела, които задържат ветровете.

17. Божественият модел на Стария и Новия завет. Старият завет действа като огледало за душите ни, за да ни доведе до покаяние, за да можем да получим прощение и даряването на Духа в Новия завет. Разкриването на огледалото обяснява много старозаветни истории, които привидно са приписвани на Божия характер.

18. Ключът на божествения модел, който отключва петте точки на пентагонната система, замислена да пороби човешкия ум, който търси спасение в евангелието.

19. Истината, че Отец и Синът не съдят никого, но животът на Христос е установен завинаги като един свидетел за човешката ни съдба, и човечеството ще съди себе си според това как съди Божия характер.

20. Христос е Господар на съботата и Неговата почивка наистина е в лоното на Отец. Той Си почива в Своя Баща, а не в Себе Си. Тази истинска почивка идва при нас, чрез Духа на Христос.

21. Новолунието и празниците са освежителен сезон, изпълнен с дара на Божия Дух и те ще бъдат от жизненоважно значение при запечатващия процес, за да бъде прието името, или характера на Отец.

22. Календарът, който определя кога настъпват тези сезони бил даден в Среднощния вик на Движението от седмия месец през есента на 1844 г. и осветлява целия път до златния град.

23. Всички теми - за Отец и Сина, за Божия характер, за естеството на съда и за съботното запечатване са свързани в Първата ангелска вест.

24. Четвъртата ангелска вест щяла да започне, когато големите сгради в Ню Йорк бъдат съборени. Това се е изпълнило на 11-ти септември 2001 г.