Петата тръба - новолунни размисли и апел

Публикувана Окт 11, 2018 от Деян Делчев в Семейство и общество Намерени: 105

Защо мерзостта на запустението все още е жива в края на времето?
 

(Матей 24:14-15)
[14] И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. [15] Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорено чрез пророк Даниил, стояща на святото място – който чете, нека разбира –

Бележки по темата:

(Откровението на Йоан 9:1-4)

[1] И затръби петият ангел; и видях една звезда, паднала от небето на земята, на която се даде ключа от кладенеца на бездната. [2] И тя отвори кладенеца на бездната и от кладенеца се издигна дим като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца. [3] И от дима излязоха скакалци по земята; и им се даде власт, като властта, която имат земните скорпиони. [4] И им се каза да не повреждат тревата по земята, нито някое зелено растение, нито някое дърво, а само такива хора, които нямат Божия печат на челата си.

 

“Това е с цел да ви запозная, че възнамерявам да изпратя истинските вярващи в Сирия, за да я отнемат от ръцете на неверниците, и бих желал да знаете, че воюването за религия е акт на послушание към Бога.”

... На насъбралите се множества Абубекър казал:

“Помнете, че винаги сте в присъствието на Бога, на ръба на смъртта, с увереност в съда и надежда за рая. Избягвайте несправедливост и потисничество, съветвайте се с братята си и се старайте да запазите любовта и увереността на войските си. Когато се биете в битката на Господ, дръжте се като мъже и не обръщайте гръб; но нека победата ви не бъде опетнявана с кръвта на жени и деца. Не унищожавайте палмови дървета, нито изгаряйте посевите по полето. Не отсичайте плодни дървета, нито струвайте нещо лошо на добитъка, само това което убивате за ядене. Когато сключвате завет или договор, бъдете верни и дръжте на думата си. Когато вървите напред, ще срещнете едни религиозни хора, които живеят уединени в манастири, и са се заели да служат на Бога по този начин: оставете ги, не ги убивайте и не изгаряйте манастирите им. Ще намерите и друг тип хора, които принадлежат на сатанинската синагога, които са остригали венците си; уверете се, че сте разцепили черепа им, и не им отстъпвайте ни най-малко докато не се обърнат към Мохамед или не платят данък.” - “Упадък и падение на Римската империя,” 51-ва глава, Параграф 10. {А. Т. Джоунс, 1901 г., Великите нации днес, с. 65, 66}