Maranatha Media - Bulgaria

Определяне на братските заветни връзки

Публикувана Юни 12, 2016 от Деян Делчев в Семейство и общество
461 Намерена

Defining the brotherly bounds of the covenant

 

Често съм се питал кои са определените граници на християнското братство. Ясно е че цялото човечество сме братя и сестри сътворени от един Бог, но Божието Слово говори за едно по-интимно братство от това. Вчера (събота) Господ ме накара, чрез един приятел, да потърся отговора във второто послание на Йоан:

Старейшината до избраната госпожа и нейните деца, които аз любя в истина; и не само аз, а и всички, които са познали истината,   2 заради истината, която обитава в нас и ще бъде с нас до века:   3 благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.   4 Много се зарадвах, че намерих някои от децата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.   5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме отначало: да се любим един друг.   6 И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.   7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Иисус Христос в плът. Такъв е измамник и антихрист.   8 Внимавайте на себе си, за да не изгубите онова, което сме изработили, а да получите пълна награда.   9 Никой, който върви напред и не стои в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.   10 Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в дома и не го поздравявайте,   11 защото, който го поздравява, става участник в неговите зли дела.   12 Имам много да ви пиша, но не исках да пиша с хартия и мастило, а се надявам да дойда при вас и да разговаряме очи в очи, за да бъде радостта ни пълна.  13 Поздравяват те децата на твоята избрана сестра. Амин.

Текстът показва:

1. Съдбоносното значение на истинското учение;
2. Кое задава конкретните параметри на това учение, т. е. кое е основата на истината;
3. Че истинското учение прави хората способни да спазват всички Божии заповеди - истинският израз на любовта;
4. Че духът на антихриста не признава, че Христос е дошъл НАПЪЛНО реално в плът и оттук, че е можел да умре НАПЪЛНО на кръста;
5. Дефинира границите на заветните братски връзки, определени от Бог и Неговия Син, които преминават към сънаследниците на Сина.

Благодаря на нашия небесен Баща, че в определеното време Той ни дава светлина, която разкрива характеристиките на най-тесните свещени връзки. Моля ви от Христова страна влезте в заветните връзки на Отец и Сина и не приемайте онова, което воюва срещу тях:

Псалом 2-ри:
Защо се разяряват езичниците и народите замислят суета?  2 Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,  3 и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!  4 Този, който седи в небесата, ще се смее, Господ ще им се подиграе.  5 Тогава ще им говори в гнева Си и ще ги ужаси в яростта Си.  6 Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм! 7 Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.  8 Поискай от Мен и Аз ще Ти дам за наследство народите, и за притежание — земните краища.  9 Ще ги управляваш с желязна тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд.  10 Затова сега, вразумете се, царе, поучете се, земни съдии.  11 Слугувайте на ГОСПОДА със страх и радвайте се с трепет.  12 Целувайте Сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв. Блажени всички, които се уповават на Него.

Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!   16 Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.   17 И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос...; Римл. 8:15-17