Maranatha Media - Bulgaria

Да живееш свободен в един закон изпълняван чрез безусловна любов

Публикувана Яну 06, 2019 от Бен Крамлик в Семейство и общество
Преведено от Деян Делчев
240 Намерена

Преди няколко съботи представих проповед за Божия съд и бях впечатлен от важността на една поредица текстове свързани с Божия характер и Неговия истински съд към нас. От тогава си мисля повече за това и въздействието, което то има върху живота ни, и за как се откриха тези красиви връзки в Библията. Искам да благодаря на Мари Сниман за това, че ме насърчаваше да споделя тези мисли с вас.

Докато бил на земята Исус ни е разкрил, че законът достига отвъд външните ни действия, проникавайки до нивото на сърдечните мисли. Той ни казвал да обичаме враговете си, да бъдем добри и милостиви към неблагодарните и злите, и да не се противопоставяме на злите хора (Мат. 5:39, 43; Лука 6:35, 36). Не само ни е казал тези неща, но и ни ги е показвал отново и отново чрез действията Си.

Защо Исус ни е показал тези неща и ни е инструктирал да живеем според Духа на закона?

Ако си видял мен, видял си Отец...(Йоан 14:9)

Той учел учениците да обичат своите врагове, защото Неговият Баща в небето първо е възлюбил нас, когато бяхме Негови врагове и с риск от вечна загуба изпрати Сина Си, за да ни покаже какъв наистина е Той. Възлюби ни толкова, че Той и Синът Му ни посрещнаха където сме, отговаряйки на изискванията на собственото ни усещане за справедливост, която изисква всеки грях да бъде наказан. Тя изиква смърт.

Ако нашият Баща изисква смърт, за да може да бъдем спасени, това е въплъщение на ерос, или условна любов. Единственото условие за нашето спасение е да вярваме, че нашият Баща е наистина безусловна любов, защото, когато вярваме в добротата на Бога, ние сме водени към покаяние (Римл. 2:4). 

Който мрази брат си е убиец….1 Йоан 3:15

Когато имаме зли мисли в сърцата си един към друг, това ще доведе до една промяна в отношението ни към другите, защото от изобилието на сърцето говорят устата (Мат. 12:34), и ние знаем, че нашите мисли, думи и действия създават невидима атмосфера около нас, която е вдишвана несъзнателно от всички, които влизат в контакт с нас (Свидетелства към църквата, с. 111, Гл. 9, Параграф 15). Действането според тези мисли -  да не желаем някой в живота ни или да въздържаме любовта или добротата си към него, защото не е посрещнал нашите очаквания или условия, е ерос, а тези присъди са семената на омразата, която смята, че тази личност вече не е достойна в очите ни. Това, според духа на закона е убийство.

Библията ни казва, че ние се променяме чрез гледане, а ето какво ни казва за това какви са Отец и Неговият Син:

Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда. Ер. 39:11

Следователно нашият Баща не е убиец, понеже не подхранва никаква зла мисъл към нас, което според духа на закона е убийство.

Нашият Баща е любов (1 Йоан 4:8) и законът се изпълнява чрез любов (Римл. 13:10) и затова законът е копие на Неговия характер. Ето какъв е Той.

Понеже законът е копие на Неговия характер, можем да видим, че причината поради която няма да мислим зло един за друг, е, защото нашият небесен Баща има само мисли на мир към нас, и тези мисли са повече от това, което може да се изброи (Пс. 40:5). Колко скъпоценни обещания са това за нас! 

Яков 4:11 Не говорете зло един за друг, братя; който злослови брата или съди брат си, злослови закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, а съдия.

 Онези, които обичат закона Ти, имат голям мир и за тях няма препъване. Пс. 119:165

Причината поради която ни е обещан мир и свобода от това да се обиждаме, е, защото виждаме законът такъв каквъвто е действително: обещава ни да станем като нашия Баща и Неговия Син, защото Той е точно такъв. 

И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века. Ис. 32:17

Не се безпокойте (угнетявайте) за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение; и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус. Фил. 4:6,7

Приятели, този мир и това спокойствие в живота ни са обещани! Вярваме ли в това? Нека се държим за вярата на Исус:

тоест Божието оправдание чрез вярата на Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват..." Римл. 3:22

Понеже в Христос Иисус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта. Гал. 5:6

Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов. Гал. 5:13

В Христос ние не сме под осъждането на закона (Галатяни 5:16). Вместо това ние живеем чрез Духа на закона:

И така, казвам: ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. Гал. 5:16

 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.   Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: "Да любиш ближния си както себе си.“ (Галатяни 5:13-14)

А да ходим в Духа е да приемем плодовете на Духа:

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание; против такива няма закон. Гал. 5:22, 23

Затова мои възлюбени братя и сестри, нека се насърчим, когато виждаме закона такъв какъвто действително е - копие от характера на безусловната любов. 

Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон. Гал. 6:2

Нека бъдем свободни да живеем в закона на любовта и да се приготвим да си отидем у дома.

И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Йоан 8:36