Тясната порта

Подготовка за идването на Христос. Оправяне на сърцата ни пред Господ и приемане на Христос като наша единствена правда. Представено в Окала, Флорида.

Презентации: 6 • Говорител: Ейдриън Ибънс
Представено: Апр 03, 2015 - Апр 11, 2015

01 Тясната порта покажи видео ▼скрий видео ▲

Светът бил чакал 4000 години идването на Месия, но когато Той дошъл при Своите, светлината от него разкрила мрака в хората. Това изследване се основава на Лука 22-ра глава и на това как човечеството се разкрива от заговора на свещениците, до заговора на Юда, до отричането на Петър и на всички ученици, които Го оставили и се разбягали.

Пътят към живота е тясна порта, защото докато не се изправим срещу широтата на човешкия проблем, ние в действителност няма да потърсим лекарството на евангелието.

Представено: Апр 03, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс

02 Призовани на сватбата покажи видео ▼скрий видео ▲

Когато разберем колко грешно е човешкото сърце, се изисква вярата на Исус, за да се повярва, че Той би пожелал да бъдем част от невястата, за да живеем с Него завинаги. Когато нямаме увереност в себе си, а само в Него, тогава Той може да ни усъвършенства и да ни приготви да бъдем Негова невеста.

Представено: Апр 04, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс

03 Очистени чрез Словото покажи видео ▼скрий видео ▲

Посредством изискването на обещанията от Божието Слово, ставаме участници в Божественото естество. Упованието че Божието Слово ще извърши това което казва, въпреки нашите чувства, понякога може да доведе до голяма битка, но вярата е даване същественост на онези неща на които се надяваме, и доказателство за неща, които не се виждат.

Представено: Апр 05, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс

04 Съботен извор покажи видео ▼скрий видео ▲

Законът на мъдрия е извор на живот. Съботата докарва специалното присъствие на Отец чрез Сина. Съботният принцип идва при нас по много начини, за да можем да посрещнем нашия Гаспад Исус, когато Той ни призовава.

Представено: Апр 06, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс

05 Да станеш безквасен покажи видео ▼скрий видео ▲

Не обичайте света, нито нещата от света. Онези неща, които са произведени от духа на този свят, ще докарат този дух в дома ви и ще причинят слепота за духовните реалности. Това е един призив за отстраняване на музики, филми, игри или книги, които на са посветени на истинския Бог на Библията.

Представено: Апр 07, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс

06 Божественият модел на живота покажи видео ▼скрий видео ▲

Отношението между Отец и Сина е ключът към живота тук на земята.

Представено: Апр 10, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс