Тръбите като подготовка за завладяване на небесния Ханаан

Част от поредица Есенни празници 2018

Защо израилтяните не последвали оригиналния план на Бога за завладяването на Ханаан?

"Ще изпратя пред теб страх от Мен и ще обезсиля всичките народи, между които ще отидеш, и ще направя всичките ти врагове да обърнат гръб пред теб. 28 Ще изпратя и стършели пред теб и те ще изгонят отпред теб евейците, ханаанците и хетейците." (Изх. 23:27, 28)

Не Бог - техният предводител е променил характера Си, когато по-късно била издадена заповедта: 

"Когато ГОСПОД, твоят Бог, те въведе в земята, където влизаш, за да я притежаваш, и изгони пред теб много народи: хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа, по-големи и по-силни от теб; 2 и когато ГОСПОД, твоят Бог, ги предаде пред теб, да ги разбиеш, да изпълниш над тях проклятието! Да не сключиш договор с тях и да не ги пожалиш." (Вт. 7:1, 2)

"Но в градовете на тези народи, които ГОСПОД, твоят Бог, ти дава като наследство, да не оставиш живо нищо, което диша," (Вт. 20:16)

Заради това си падение Израил така и не завладял небесния Ханаан, понеже тръбите ни учат, че само Божият характер е този, който завзема истински земята.

Представено: Септ 11, 2018
Говорител: Деян Делчев