Сърцето на вестта от 1888 г.

"Господ в Своята велика милост изпрати най-скъпоценна вест до Своя народ, чрез старейшините Уагонър и Джоунс. Тази вест трябваше да изтъкне пред света въздигнатия Спасител, жертвата за греховете на целия свят." (Елън Уайт - Свидетелства към проповедниците - с. 91, 92 в оригинал) "Христовото подобие на Бога, както е представено в първата глава на Евреи, е само въведение към установяването на Неговото подобие на хората, както е представено във втората глава на Евреи. Неговото подобие на Бога, както е представено в първата глава на Евреи, е единствената основа за истинското разбиране на Неговото подобие на хората, както е представено във втората глава на Евреите. (A. T. Джоунс, Пътят на посвещението - с. 17.) "А това име [Бог] "Той има по наследство." Това не е едно име, което му е било подарено, но е име, което е онаследил. (А. Т. Джоунс, Пътят на посвещението - с. 14.) "Това име не е било дадено на Христос в резултат на някакво велико посвещение, но то е Негово по наследствено право." (Е. Дж. Уагонър, Христос и Неговата правда - с. 11 в оригинал)

Представено: Ноем 06, 2011
Говорител: Ейдриън Ибънс