Шаблонът за съда

Част от поредица Умилостивението

Бог смята всички хора за Негови скъпоценни деца. Платил е безкрайна цена за всяко човешко същество. Когато съдим другите и имаме гневни чувства към тях, и желаем да се отделим от тях, ние предизвикваме Божия съд над тази личност. Отричаме това, което Той е решил за тях. Заемаме Неговото място на съдебния престол и прилагаме фалшивата справедливост на Сатана, която в карайна сметка ще се отрази обратно към тези, които сядат там. 

Когато осъждаме другите това неутрализира Неговата любов към тях, и понеже сме същите като тях по естетство, ние неутрализираме Неговата любов към нас и отсъждаме себе си като недостойни за любовта Му. В тъмницата сме, защото сме хванали човека за гушата и му казваме да си плати.

Представено: Ноем 30, -0001
Говорител: Ейдриън Ибънс