Откровение 10-та глава и автентичната пророческа платформа на адвентизма

Пророческата основа на адвентния народ има конкретни характеристики и тя е резултат от едно разкриване на принципа "ден=година" и неговото потвърждение чрез финалното изпълнение на времевите пророчества от петата и шестата тръба. Разпечатаната книга в Откровение 10-та глава очертава ясно мисията на този народ: да прогласи вечното евангелие на завета на Бог и Неговия Син от вечността. Пророческите периоди приключват в 1844 г. и повторението на събитията не включва пророческо време.

Представено: Апр 27, 2017
Говорител: Колин Никълсън