1. Любовта на Единородния

Част от поредица Пътят на Агапе

Вдъхновяващата вяра в единородния Син на Бога, преживявана, изпитвана и споделяна в живота на един служител на Църквата на адвентистите от Седмия Ден. Навлизане във възвишената опитност на Енох.

Представено: Юли 21, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс