Имам една мечта Избираме да излезем

Част от поредица Любящият характер на нашия Баща

Имам една мечта днес ... Имам една мечта, че един ден всяка долина ще се възвиши и всеки хълм и всяка планина ще се снишат. Неравните места ще станат поле, и кривите места ще се изправят. И славата на Господ ще се разкрие, и всяка плът ще я види заедно. Това е нашата надежда. Това е вярата заради която ходя в няколко страни по света. С вярата на Исус ние ще строим върху крайъгълния камък храма на Господ. С тази вяра ще бъдем способни да преобразим дърлещите се несъгласия на нашите нации в красивата симфония на филаделфийското братство. С тази вяра ще бъдем способни да работим заедно, да се молим заедно, да се борим заедно, да се изправяме заедно срещу опозиция, да проповядваме заедно свободата, знаейки, че сме синове и дъщери на един нежен Баща, който не използва никакъв принцип на насилие и смърт. 

Ние избираме да отидем и да градим храма на Господ. Ние избираме да отидем и да построим храма на Господ през следващите 25 години и да направим и други неща, не защото са лесни, а защото са обещани, защото тази цел ще послужи за организиране и измерване на най-добрите ни енергии и способности, защото това предизвикателство е такова, което ние желаем да приемем, такова, което ние не желаем да отлагаме, и такова, което ние възнамеряваме да спечелим, и другите също.

Представено: Май 12, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс