Божественият модел на силата и характера

Какъв е фокусът на нашето поклокнение? Характерът или силата на Бога? С други думи, дали Божият характер ражда сила и живот, или силата и живота раждат характер?

Писанията ни казват, че:
Бог елюбов 1 Йоан 4:8
Бог има безсмъртие 1 Тим. 6:16

Любовта на Бога е източникът на Неговото битие и тя се изразяава чрез Неговата сила и безсмъртие. Това дава сигурност, че всичката Божия сила е израз на Неговата любов. 

Ако Божията любов и сила са съравни елементи, тогава силата и любовта са споделяни, а това би означавало, че не всички Божии действия имат за свой източник любовта. 

Ис.. 57:15 Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието Име е Светият:;

Божието име [характер] е свято
Бог населява [обитава във] вечността [безсмъртие]

Това е един обикновен въпрос за връзката на Божия характер на любов и Неговата сила, и тъй като, или любовта се изявява чрез силата, или силата и любовта работят заедно в едно напрежение, изключително важно е да се разбере кой е Бог и как живее.

Ер. 9:23-24Така казва ГОСПОД: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали със силата си, богатият да не се хвали с богатството си, 24 а който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Мен, че Аз съм ГОСПОД, който върша милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това имам благоволение, заявява ГОСПОД.

Представено: Окт 11, 2015
Говорител: Ейдриън Ибънс