Maranatha Media - Bulgaria

A12 Сложи меча на мястото му

Част от поредица Агапе

Как да примирим избиването на народите от Израил с меча срещу Христовите думи?
...всички, които убиват с меч, от меч ще загинат.
Не само мъже, но и жени и деца.

Втор. 2:34 В онова време превзехме всичките му градове, и във всеки град изтребихме мъжете, жените и децата; не оставихме да оцелее ни един.

Израилтяните наистина ли са били в унисон с Божия характер? Защо редовно се страхуваха, че Той ги е извел в пустинята, за да ги убие? Дали дълбоката тъмнина, която падна върху Авраам, по някакъв начин е свързана с вземането на меча, за да спаси племенника си и семейството си?

Дали убийството на сихемите от Леви и Симеон някак си влияело на обрека на Израел да унищожи напълно техните врагове?

Използването на меча от Израел е напълно извън характера на живота на Христос в Новия Завет. Как да съгласуваме това явно противоречие?

Представено: Фев 04, 2019
Говорител: Гари Хълкуист