6. Пълната събота на Агапе

Част от поредица Пътят на Агапе

Истинското оправдание чрез вяра ни представя съботата като принцип на запечатването с Христовия Дух. Този принцип е разглеждан обстойно в проповедите на А. Т. Джоунс от 1893 г., които са самата кулминация на тази вест. Когато в началото, Бог и Неговият Син сътворявали нашия свят, Те пожелали Тяхната почивка и наслада да стане и наша. Това ни се предлага в определеното време на всяка събота и ние го получаваме, когато имаме вярата на Исус, която Той има към обещанията на Своя Баща. Но дали принципът на съботата се ограничава само до седмия ден на седмицата? В началото на Левит 23-та глава съботата е глава на всички определени времена. За какво са определени тези времена ако не за изливането на още от Христовия Дух в сърцата ни? Въпросът е дали искаме още Агапе в живота си.

Представено: Юли 23, 2017
Говорител: Ейдриън Ибънс