21. Какъв вид мерителна пръчка имаш в ръката си

Част от поредица Завръщането на Илия

Ако някой дойде при вас и каже: „аз съм достоен за поклонението ти“, предполагам, че учтивия въпрос, който бихме задали е: “Какво ти дава право да изискваш поклонение?” “На каква база искаш да ти се покланям?” “Какви са твоите акредитиви?” За нас би било естествено да извадим измерителната си пръчка и да започнем да измерваме тази личност, която прави такова дръзко твърдение, за да видим дали тя има такава квалификация. Въпросът е какъв вид измерителна пръчка ще използвате? 

Представено: Апр 29, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс