Грехът - аз съм срещу него и срещу неговите отражения върху Отец и Сина

Публикувана Септ 25, 2018 от Ейдриън Ибънс в Бюлетини Намерени: 102
Преведено от Деян Делчев
 
   
  Изминалите няколко години доказаха като истинно преживяването на тесния път, докато изучавахме внимателно Писанията и прецизно строихме върху основите на адвентните пионери и вестта от 1888 година. 


"Повдигнах очите си и видях една права и тясна пътека, простираща се високо над света. Адвентният народ пътуваше по тази пътека към святия град, който се намираше на другия край на пътеката. Зад пътуващите адвентисти, в началото на пътеката, имаше блестяща светлина, за която един ангел ми каза, че представлявала “среднощният вик”. Тази светлина огряваше цялата пътека и беше светилник за нозете им, за да не се спъват. Докато продължаваха да гледат към Исус, Който вървеше точно пред тях, водейки ги към града, те бяха сигурни. Но скоро някои се умориха, говореха, че градът бил много далече, противно на очакванията им отдавна вече да са влезли в него. Тогава Исус ги окуражаваше, като издигаше славната си дясна ръка, от която се изливаше светлина над тях и те извикваха: “Алилуя!”. Други прибързано отричаха светлината зад себе си и казваха, че не Бог ги е довел толкова далече. Зад тях светлината изгасваше и оставаше нозете им в пълнен мрак; те се препъваха, изгубваха от погледа си целта и Исус и падаха от пътеката долу в тъмния и неправеден свят." Ранни писания, с. 14, 15, Моето първо видение, Параграф 2


Има едно повишаващо се съзнание за това, че тесният път е закотвен в среднощният вик от есента на 1844 г. и отива чак до небесния град. Нито една тухличка или щифт не трябва да се премахват от тази вест, но всяка част трябва да е поставена внимателно на своето място. 

Ако тази вест е нова за вас, тогава ви предстои да осъществите сериозно изследване, за да подредите ясно парченцата от пъзела в ума си, така че да стигнете до запечатващата вест, която приближава вестта за Божия характер към Божественият модел на съботата и празниците. В същото време тя се разбира в контекста на вечния завет, както той е изразен във вестта от 1888 г. Да, това е едно голямо хапче за преглъщане, но със старателна молитва и изучаване, парченцата ще се съберат, за да разкрият една прекрасна картина на Божията любов. 

Апелираме към всеки да внимава как формира своето разбиране в една доктринална рамка. Силни ветрове духат във всяка посока, и скоро - много скоро, ще бъде изявено с какъв материал градят хората. Съветвани сме да полагаме нашата структура според Божият Син Исус Христос, и да строим една след друга тухлите на адвентизма. Тези които сега започват да поставят под въпрос Среднощния вик от 22-ри октомври 1844 г.; Духът на пророчеството; неотменимостта и святостта на Божия закон; фактът, че на Уагонър и Джоунс е била даден една най-скъпоценна вест, и, че на Уагонър е била дадена истината за заветите, ще открият, че градят на пясък и идващата буря ще помете тези неправилно съзидани постройки. В същото време, атакуващото поведение към Адвентната църква и нейните ръководители с един негативен фокус, няма да успее да изгради хранещи верски общества, и едно поведение на себеправедност ще унищожи радостта и свободата на евангелието. 

Духат и странични ветрове, които наново изваждат на повърхността конфликтите от 80--те години на миналия век по отношение на темата за греха. Водилата между братята Стендиш и др. загрижени братя война от една страна и клонящите към евангелизма, които симпатизирали на д-р Дезмънд Форд сега се изявява във въпроса дали грехът е действие или състояние. Този въпрос е рамкиран извън Писанието макар че се използват много текстове, когато учениците на Библията се опитват да определят виновността на новородените пред съдебната скамейка на Бога.  

Въпросът дали грехът е състояние или действие не стига до релативното сърце на проблема с греха. Грехът причинява ужасна болка на нашия Баща и Неговия Син. Когато изучавах този въпрос през 80-те на миналия век, стигнах до заключението, че обсъжданията за това дали грехът е състояние или действие остават егоцентрични, и по-дълбокият проблем за Христовите страдания е пропускан в произтеклия от това дебат. Макар че има някои аспекти в дискусията, които имат нужда от осмисляне, като цяло тя е едно отклоняване от по-дълбокия проблем за това какво, или по-скоро кой е правдата и как да се сдобием с Него?

Нека размишляваме върху темите за цената на нашето спасение, чудесата на благодатта, и как можем да имаме увереността за вечен живот и да престанем да се изпълваме с раздразнителност и гняв към другите, но по-скоро да виждаме навсякъде около нас любовта на Христос. Моля се всички, които отдават внимание на този въпрос за греха да не загубват от погледа си по-големите цели на евангелието и любовта на Бога, както е изявена в Неговия Син. Независимо дали вярвате, че грехът е действие или състояние, аз знам, че моят Спасител умря за вас и ви обича отвъд възможностите на всеки от нас да проумее това, и заради това, за Него вие имате безкрайна стойност.  

Неотложният въпрос за мен към настоящия момент е Какъв е наистина нашият Баща, за да можем да получим Неговия печат? Опитът да се докаже пред останалите дадена точка на доктрината с дух на господство и агресия клони повече към това да лансираме себе си като мъдри ученици на Библията, които заслужават уважението и почитта на останалите. Но ние четем:
 

Човекът със себелюбив дух смята Бога за напълно подобен на себе си. Докато не отхвърлим това разбиране, не можем да разберем Този, Който е любов. Само безкористното сърце, смиреният и доверчив дух ще Го видят като “жалостив и милосерд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и вярност” (Изх. 34:6) {Копнежът на вековете, с. 302, Гл. 31, Параграф 18}

Ако продължаваме да седим на съдебния престол, съдейки другите, които се различават от нас, и ги осъждаме като еретици, разкриваме духа на търсене на личната полза, и в едно такова състояние ние преценяваме (съдим), че Бог е едно напълно подобно на нас същество - един, който съди, осъжда и най-накрая екзекутира. 

Дали нашият небесен Баща е един преследващ еретиците съдия, който се старае да осъди и да изобличи онези, които са в заблуда? Библията ни казва ясно:

Йоан 5:22  Защото Отец не съди никой човек, но е поверил целия съд на Сина:  

А какво четем за Божия Син?

Йоан 12:47-48 И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох, за да съдя света, а за да спася света.   [48] Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди – словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

 

Пропадах на този изпит много пъти. Осъждах много хора и в последствие желаех да се оттегля от тях в сърцето си. Не откривам това в примера на Исус. Намирам един, който е търпелив, нежен, кротък, но оставащ дълбоко убеден в истината. 

Докато приближаваме деня на умилостивението - денят, когато човешките сърца са съединявани със сърцето на нашия Баща, чрез Христос - виждаме ли осъждане? Не и в Христос. 

Римл. 8:1  И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.

Йоан 8:11  ... А Исус й каза: Нито Аз те осъждам: иди си и не съгрешавай повече.

Осъждането което идва в съда е осъждането от самите нас и от Сатана. Това осъждане пречи на умилостивението. Когато виждаме колко неосъдителни са нашият Баща и Неговият Син, тогава трябва да се срещнем с нашия собствен съд, и, както казва Исус:

Мат. 7:1-2   Не съдете, за да не бъдете съдени.   [2] Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

 

Когато тази седмица приближаваме към деня на умилостивението, ще изоставите ли духа на осъдителността над другите? Осъзнайте нещата - да, наистина, но обичайте брат си и сестра си, както ни обича Христос. Огънят на Божията любов ще доведе всички грешници, които останат в отношението на осъдителност да получат отразено обратно към тях собственото им отношение и така да се изправят срещу осъждането на самите себе си, чрез огледалото на Божия закон и това ще бъде едно пъклено преживяване. 

Насърчавам ви да разсъдите върху мислите в тази проповед - Шаблонът за съд и да размислите внимателно за това в деня на умилостивението. 

Благодат и мир
Ейдриън Ибънс

2018 (Втората половина) график за пътуванията на пастор и г-жа Ибънс

Очакваме с нетърпение да се срещнем с много от вас по време на обиколката ни из няколко страни. 

21-23 септември Толкин Рок Сабат Чапъл - Денят на Умилостивението. Свържете се с TRSC за подробности. (trsc.today)                   

25-27 септември Пуерто Рико - Първата половина на празника на Шатрите. Свържете се с Карлос Хернандес за подробности:caralbhertor@gmail.com

28 септември - 1 октомври Окала Флорида. Свържете се с Педро Орта за подробности: jodhanaorta_7@hotmail.com: Окръг:  6880 sw 80 str Окала, Флорида 34476

6-7 октомври Пърлбърг Германия. Свържете се е Юта Дайхсъл: jutta@maranathamedia.info
 

Южна Африка - октомври и ноември. Заедно с Рубен Олшевски, Бен Крамлик и Данутат Браун. 
15-21 октомври Лагерна среща в Питърмаритсбург.  
26-28 октомври Оудтшуурн
31 октомври Кейптаун

2-4 ноември Лагерна среща в Роусънвил. 
Останалите събития ще бъдат обявени в областта Кейптаун. 

21-24 ноември, Бангкок - Дани Браун

Видео плейлист в Youtube 

НОВА поредица Агапе
Поредица за Умилостивението          
Бягство от Пентагона на лъжите
Излъчване на живо 2017
Излъчване на живо 2018

Нови книжки
Щастлив съм да съобщя за две нови книжки. Първата е от Рубен Олшевски и е със заглавие Огледалото и лъжата (скоро на български). Тя се занимава с аспекти от огледалото в Писанието и ка то функционира. Другата е от Данутат Браун и се казва В името на Бога (в процес на превод) и разглежда как политиците са използвали християнството, за да лансират национални амбиции, докато представят погрешно Божия характер като жесток и войснтвен.    

Книгата Агапе
TRSC наскоро отпечата 5000 екземпляра от книгата Агапе 1000 бяха изпратени за печат при Рей Фоучър в Британска Колумбия, Канада и 1000 при Сюзън Москалтс близо до Сакрамето, Калифорния за разпространение. 2000 копия от Агапе бяха отпечатани от нашите братя в България и 500 копия от групата Емпангени в Южна Африка. Отпечатваме още 2000 копия от Агапе тук в Австралия. 

Видео поредицата, която придружава книгата започна да се издава. До момента са издадени 4 видеа. (на бълг. са преведени три, а останалите са в процес на превод) - Благодарни сме на екипа ни в Германия и на TRSC за това, че ни помагат да направим достъпна тази поредица. Няколко души споделят книгата на работните си места и с приятелите си. Радост е да представям на всички, че нашият Баща е наистина любящ и спазва собствените Си заповеди като не убива хора. През следващите месеци планираме да осъществим много колпортьорска работа с книгите заедно с някои въведително брошури и книжки посветени на темата за Божия характер.            

Благодаря ви

Изказваме благодарности към всичките ни поддръжници в различни части по света, които ни помагат да занесем радостната Тройна ангелска вест до света. Умоляваме за вашите молитви, когато продължаваме да напредваме в светлината на истината. Развълнувани сме от нещата, които научаваме и се молим вие също да бъдете благословени в това пътуване към едно по-дълбоко познание за Отец и Сина.Благословения,
Ейдриън Ибънс
Медия Мараната

  

   

logo.jpg

В този брой:

- Грехът - Аз съм срещу него.
- 2018 График на пътуванията на п-р Ибънс
- Видео Плейлист
- Нови книжки
- Агапе

Моля свалете и изучавайте тези книжки, които са свързани с този бюлетин. 

 

In_Gods_Name_Cover.jpg

mirror-lie.jpg 

 

Knocking1.jpg

showrespect-tmb.jpg

showrespect-tmb.jpg

 

 

Уебсайтове

maranathamedia.com

maranathamedia.de

maranathamedia.bg

maranathamedia.fr

maranathamedia.net

maranathamedia.cz

maranathamedia.nl

maranathamedia.rs

maranathamedia.ro

maranathamedia.co.za

maranathamedia-russia.com

maranathamedia.in

identitywars.com

Fatheroflove.info
vadervanliefde.com
vaterderliebe.de
Fatheroflove-bulgaria.com
Fatheroflove-serbia.com
Fatheroflove-russi